Pozostałe informacje

Pozostałe informacje

ZARZADZENIE Nr OR.0050.1.31.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

ZARZADZENIE Nr OR.0050.1.31.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.128.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.128.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.93.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie aktualizacji "Polityki Bezpieczeństwa Informacji" Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.93.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie aktualizacji "Polityki Bezpieczeństwa Informacji" Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.52.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.52.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta Sępólno [...]

Klauzula Informacyjna dot. zastosowania monitoringu w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim (aktualizacja)

Na podstawie art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz [...]

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.22.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie aktualizacji „Polityki Bezpieczeństwa Informacji" Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim"

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.22.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie aktualizacji „Polityki Bezpieczeństwa Informacji" Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" [...]

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dotyczy świadczenia rekompensującego z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dotyczy świadczenia rekompensującego z tytułu odbycia  ćwiczeń wojskowych) [...]

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ”

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ” [...]

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca realizacji przedsięwzięcia pn. wywóz wyrobów budowlanych zawierających azbest

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca realizacji przedsięwzięcia pn. wywóz wyrobów budowlanych zawierających azbest [...]

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim     [...]

Klauzula informacyjna dot. rejestrowania sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1)  administratorem jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego; 2)  kontakt z [...]

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim

1.    Na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej informuje, że:•    administratorem Pana /Pani/osoby niepełnoletniej danych osobowych [...]

klauzula inf. dot. rejestracji a.s.c. i zmiany imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i [...]

klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) [...]

klauzula inf. dot. ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) [...]

metryczka