Wybory samorządowe w 2018 r.

Wybory samorządowe w 2018 r.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie [...]

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskie

OBWIESZCZENIEKOMISARZA WYBORCZEGOW BYDGOSZCZY I z dnia 25 października 2018 r.o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskie [...]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dopisków i zamazywania kratek na kartach

Państwowa Komisja Wyborcza w związku z wątpliwościami dotyczącymi znowelizowanego art. 41 Kodeksu wyborczego wyjaśnia, co następuje. Dopisek lub znak, który ma formę nieprzecinających się linii nie ma wpływu na ważność głosu. [...]

POSTANOWIENIE NR 148/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu terytorialnej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

POSTANOWIENIE NR 148/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu terytorialnej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu [...]

POSTANOWIENIE NR 147/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu terytorialnej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

POSTANOWIENIE NR 147/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu terytorialnej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu [...]

POSTANOWIENIE NR 155/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 155/18Komisarza Wyborczegow Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń  obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 [...]

POSTANOWIENIE NR 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE NR 154/18Komisarza Wyborczegow Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Udostępnienie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzony na dzień 21 października 2018r.

I N F O R M A C J ANa podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz 754) informuję, że został sporządzony spis osób uprawnionych do głosowania, który będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim [...]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIEMiejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 28 września 2018 r.o przyznanych numerach list kandydatów na radnychw wyborach do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  [...]

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2018 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2018 r.o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów dla list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w [...]

INFORMACJA Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 września 2018 r.

INFORMACJA Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 25 września 2018 r. [...]

POSTANOWIENIE NR 140/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w terytorialnej komisji wyborczej

POSTANOWIENIE NR 140/18KOMISARZA WYBORCZEGOW BYDGOSZCZY II z dnia 19 września 2018 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w terytorialnej komisji wyborczejw wyborach organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na [...]

POSTANOWIENIE NR 139/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w terytorialnej komisji wyborczej

POSTANOWIENIE NR 139/18KOMISARZA WYBORCZEGOW BYDGOSZCZY IIz dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w terytorialnej komisji wyborczej  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego  [...]

POSTANOWIENIE NR 137/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 19 września 2018 r. w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w postanowieniach Nr 133/18 i Nr 135/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II

POSTANOWIENIE NR 137/18Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy IIz dnia 19 września 2018 r.w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w postanowieniachNr 133/18 i Nr 135/18Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II  [...]

K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

K O M U N I K A T  KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 29 sierpnia 2018 r. o  sposobie  zgłaszania  przez  komitety  wyborcze  kandydatów  do  składów  [...]

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim.

Uchwała Nr 10/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim zz dnia 3 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza [...]

POSTANOWIENIE NR 133/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 września 2018 r.

(Miejska Komisja Wyborcza w Sępólnie Krajeńskim załącznik nr 18) [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.76.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.76.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze,

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych [...]

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie [...]

K OM U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

K OM U N I K A TKOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych [...]

K OM U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

K OM U N I K A TKOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych [...]

K OM U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 17 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II

K OM U N I K A TKOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 17 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II [...]

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (kalendarz)

ROZPORZĄDZENIEPREZESA RADY MINISTRÓWz dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast(kalend [...]

Uchwała nr XLII/338/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze

Uchwała nr XLII/338/2018Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 28 marca 2018w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborczepobierz Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

metryczka