Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.

Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.

Informacja o otwarciu lokali wyborczych.

Informacja  o otwarciu lokali wyborczychWszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tj. w dniu 13 października [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.98.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.98.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.92.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.92.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej [...]

Udostępnienie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

I N F O R M A C J ANa podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r. poz 684 t.j.) informuję, że został sporządzony spis osób uprawnionych do głosowania, który będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie [...]

Informacja o pierwszym posiedzeniu oraz szkoleniach obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Informacja o pierwszym posiedzeniu oraz szkoleniach obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie właściwych dla przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.87.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.87.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

metryczka