Oświadczenia, deklaracje, apele Rady Miejskiej

Oświadczenia, deklaracje, apele Rady Miejskiej

Apel Nr LVI/1/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2023r.

w sprawie podjęcia działań ze strony Państwa Polskiego mających na celu wsparcie producentów specjalizujących się w produkcji roślinnej w związku z masowym napływem do kraju zboża z Ukrainy. pobierz [...]

Apel Nr 1/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021r.

 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie objęcia w ramach      działania „Wyjątkowe tymczasowe  wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz      małych i średnich [...]

Deklaracji Nr XXXV/1/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021r.

w sprawie zobowiązania się do podjęcia działań zmierzających do  zaliczenia projektowanej drogi na działce nr 514/1 obręb geodezyjny 0004 w Sępólnie  Krajeńskim do zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pobierz [...]

Apel Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r.

Apel Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r.do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku trzody chlewnejpobierz [...]

Apel Nr 1/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r.

do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań, które przyczynią się do wzrostu opłacalności produkcji rolnejpobierz [...]

Apel Nr 3/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014r.

do Pani Elżbiety Bieńkowskiej Minister Infrastruktury i Rozwoju w  sprawie podjęcia pilnych działań w zakresie budowy obwodnic miast Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz rozbudowy drogi krajowej nr 25pobierz [...]

Apel Nr 2/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r.

do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie podjęcia działań, które przyczynią sie do wzrostu opłacalności produkcji rolnej pobierz [...]

Apel Nr 1/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014r.

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie zmian Kodeksu wyborczego pobierz [...]

Apel Nr 1/2012 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2012r.

do Pana Marka Sawickiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielenia pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty w uprawach spowodowane przez tegoroczne ujemne skutki przezimowania. pobierz [...]

APEL Nr 3/2011 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 grudnia 2011r.

do Pana Jarosława Gowina - Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrzymania w Sępólnie Krajeńskim siedziby Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tucholi oraz przywrócenia w Sępólnie Krajeńskim siedziby Wydziału [...]

APEL Nr 2/2011 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 marca 2011r.

do Pana Marka Sawickiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie uruchomienia mechanizmów rynkowych, które pozwolą na wzrost opłacalności produkcji rolnej. Pobierz: [...]

APEL Nr 1/2011 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r.

do Pana Wiesława Kiełbasińskiego, Dyrektora Naczelnego Narodowego Funduszu Zdrowia - Oddział w Bydgoszczy w sprawie zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie. Pobierz: [...]

List Kondolencyjny

     Burmistrz Sępólna Krajeńskiego i Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim wyrażając głęboki żal po tragicznej śmierci Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki i osób podróżujących w prezydenckim [...]

APEL Nr 1/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 września 2009 r.

od Pana Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie realizacji inwestycji przebudowy ul. T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim. Pobierz: [...]

Oświadczenie nr 1/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wznowienia przewozów pasażerskich na linii kolejowej PKP 281 relacji Nakło - ChojnicePobierz: [...]

APEL Nr 1/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008 r.

do Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego - Ministra Sprawiedliwości, w sprawie utrzymania u Sępólnie Krajeńskim siedzib Wydziału Grodzkiego oraz Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tucholi.Pobierz: [...]

Apel Nr 1/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

APEL Nr 1/07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie nocnych dyżurów aptek w Sępólnie KrajeńskimNa podstawie § 26 ust. 2 pkt 4 oraz § 57 ust. 1 Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. [...]

Oświadczenie nr 1/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

OŚWIADCZENIE Nr 1/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 marca 2007r.w sprawie nie uznania drzew za pomniki przyrody7 szt. drzew - gatunek dąb szypułkowy w Lutówku,2 szt. drzew - gatunek lipa drobnolistna i 1 szt. drzewa - gatunek [...]

metryczka