Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie

Zachęcamy do skorzystania z samodzielnej rejestracji na porady. W celu ustalenia terminu porady zarejestruj się w Systemie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Alternatywne formy zapisu:
  • telefon: 52 388 13 00 lub 52 388 13 05
  • email: npp@powiat-sepolno.pl , sekretariat@powiat-sepolno.pl
Nieodpłatna mediacja

W Punktach usługi mediatora świadczą stali mediatorzy:

  • Punkt w Więcborku i Filia Punktu w Sośnie: Radca Prawny Marek Szczechowski
  • Punkt w Sępólnie Krajeńskim i Filia Punktu w Kamieniu Krajeńskim – Radca Prawny Ewa Zielińska-Gołuńska, adwokat Jakub Rudziński
Świadczenie nieodpłatnej mediacji jest możliwe po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skierowanej mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nieodpłatna pomoc prawna jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  Poniżej wzór oświadczenia.


Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Pomoc dla osób przebywających na kwarantannie

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, przebywające w kwarantannie lub izolacji mogą ją otrzymać  za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon oraz email). Na adres npp@powiat-sepolno.pl lub sekretariat@powiat-sepolno.pl należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia (wzór). Informacje szczegółowe tel. 52 388 13 00 lub 52 388 13 05.
Zdjęcie


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Mediacji w Sępólnie Krajeńskim

Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Przemysłowa 7A, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 14:00 do 18:00 - Radca Prawny Grzegorz Szlezer

Wtorek: Nieczynne

Środa: 14:00 do 16:00 – Radca Prawny Ewa Szkulmowska
Środa: 16:00 do 18:00 - Adwokat Jakub Rudziński

Czwartek: 12:30 do 16:30 – Adwokat Magdalena Sucharska

Piątek: 12:30 do 16:30 - Adwokat Daniel Lakner

Usługi mediatora świadczą stali mediatorzy Radca Prawny Ewa Zielińska-Gołuńska, adwokat Jakub Rudziński po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).metryczka


Wytworzył: Wojciech Bilski (13 lutego 2023)
Opublikował: Michał Otlewski (13 lutego 2023, 13:13:34)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (15 lutego 2023, 13:42:06)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1248