Wybory samorządowe 2006

Wybory samorządowe 2006

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2006r.

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2006r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r. [...]

Wyniki wyborów samorządowych 2006

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim [...]

INFORMACJA o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu

INFORMACJA Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku  - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, [...]

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 października 2006r.

  Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 października 2006r. [...]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim

OBWIESZCZENIEMiejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 19 października 2006r. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 poz. 984 z [...]

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 października 2006r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 14 października 2006r. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z  dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw (Dz.U. z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 października 2006r.

  Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 października 2006r. [...]

Protokoły Miejskiej Komisji Wyborczej

  Protokół z pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim - w dniu 2 października 2006r. [...]

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała Nr 11/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2006r. Uchwała Nr 9/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2006r. Uchwała Nr 8/06 Miejskiej Komisji [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 października 2006r.

KomunikatMiejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 2 października 2006r. W oparciu o uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących [...]

Postanowienie Nr 1332/06 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 września 2006 r.

  Postanowienie Nr 1332/06 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 września 2006 r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych na obszarze objętym właściwością Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy Skład Miejskiej Komisji [...]

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. [...]

metryczka