zadania publiczne


                    Zadania publiczne gminy zostały określone w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i ustawach szczególnych. Zadania te dzielą się na zadania własne i zadania zlecone.

metryczka


Wytworzył: Mirena (24 czerwca 2003)
Opublikował: Mirena Frosina (24 czerwca 2003, 09:00:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24808