zadania zlecone

           Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej. Do najważniejszych należy zaliczyć zadania z zakresu:

 1. organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych  i referendów
 2. ewidencji ludności
 3. dowodów osobistych
 4. obronności kraju
 5. zarządzania kryzysowego
 6. aktów stanu cywilnego
 7. grobownictwa wojennego
 8. spraw wojskowych i ogólnoobronnych
 9. zarządzanie kryzysowe
 10. ewidencja działalności gospodarczej
 11. realizacja niektórych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej
 12. realizacja niektórych zadań Oświatę Samorządową


metryczka


Wytworzył: Mirena (24 czerwca 2003)
Opublikował: Mirena Frosina (24 czerwca 2003, 09:09:09)

Ostatnia zmiana: Marcin Jarski (27 czerwca 2003, 10:09:49)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7736