Wybory samorządowe 2010

Wybory samorządowe 2010

Wyniki wyborów w Gminie Sępólno Krajeńskie.

Wybory Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych: 1) [...]

Informacja o otwarciu lokali wyborczych.

Informacja Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu głosowania w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Sępólna Krajeńskiego tj. w dniu 21 listopada 2010r. – [...]

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A W związku z ograniczeniem częstotliwości kursów autobusów PKS w dni wolne od pracy, Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim organizuje dowóz do lokali wyborczych w dniu 21 listopada 2010 r. dla mieszkańców zgodnie z [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 listopada 2010r.

Komunikat   Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 16 listopada 2010r.           Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej  informację o [...]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 5 listopada 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 5 listopada 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [...]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 5 listopada 2010r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 5 listopada 2010r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Sępólna Krajeńskiegow wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [...]

INFORMACJA

INFORMACJA         Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. roku  - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190.) w związku z [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października  2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz [...]

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2010r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 października 2010r. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z  dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw (Dziennik Ustaw [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 55/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia jaki dzień 29 października 2010r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 55/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia jaki dzień 29 października 2010r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych. [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. [...]

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim.Tymecki Zbigniew - PrzewodniczącyKotecki Sławomir - Z-ca PrzewodniczącegoKiedrowicz Małgorzata - członekOlszewska Bogumiła - członekOrłowska Ewa - członekStasierowska Barbara - [...]

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 7 października 2010r.

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 7 października 2010r.   w sprawie terminu i czasu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Burmistrza w wyborach zarządzonych [...]

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała Nr 1/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 7 października 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego tejże Komisji. Uchwała Nr 2/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 7 października [...]

Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Załącznik nr 1 do postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 października w sprawie  powołania terytorialnych komisji wyborczych na obszarze objętym właściwością Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy   Skład [...]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialneg [...]

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 1 października 2010r.

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 1 października 2010r. w sprawie zastępczego podziału Powiatu Sępoleńskiego na stałe okręgi wyborcze. [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2010r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2010r. w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych [...]

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 października 2010r.

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 października 2010r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe okręgi wyborcze i ustalenia liczb radnych wybieranych w każdym okręgu. [...]

Akty prawne i inne informacje

Akty prawne i inne informacje na stronie [...]

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o liczbie wybieranych radnych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2010-2014 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydg [...]

metryczka