ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM (19kB) word

AKTY PRAWNE:
***pobierz -  REKLAMOWANIE I PROMOWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (14kB) word

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są czas oznaczony nie krótszy niż:

 2 lata – sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 4 lata – sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia cateringowe)

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

***

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia cateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.


W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

***

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

***

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek Gminy Sępólno Krajeńskie konto: BGŻ BNP PARIBAS
Nr 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620 

WNIOSKI DO POBRANIA:
***************************************************************************
KONTROLA
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  • ZARZĄDZENIE Or.0050.1.133.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO                   z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

  • ZARZĄDZENIE Or.0050.1.134.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO                   z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Sępólno Krajeńskie 

metryczka


Wytworzył: Sylwia Karbowiak (19 listopada 2019)
Opublikował: Sylwia Karbowiak (19 listopada 2019, 15:28:13)

Ostatnia zmiana: Sylwia Karbowiak (4 stycznia 2023, 13:47:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4260