Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Irg 7331/33/06 budowa lini nn

Irg.7331/33/06                                    [...]

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Prognoza_MAPA 9,7MB Prognoza_TEKST 1,5MB SUiKZP_Kierunki_MAPA 57,8MB [...]

Budowa przewodu wodociągowego

Irg.7331/50/07                                    [...]

budowa elektorni wiatrowej

Irg. 7331/151/06                                    [...]

Budowa elektrowni Sikorz

Irg. 7331/150/06                                    [...]

Budowa ulic

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627,  z późn. zm. ) oraz art. 49, 61 § 1 Kodeksu postępowania [...]

budowa linii sn

Irg.7331/138/06                                    [...]

Budowa mola

Irg.7331/134/06                                    [...]

Budowa linii kablowej

Irg.7331/129/06                                    [...]

Budowa przyłącza energetycznego i telekomunikacyjnego

Irg.7331/114/06                                       & [...]

przebudowa obiektów przeróbki osadowej oczyszczalni ścieków

Irg.7331/105/06                                       & [...]

Budowa wodociągu Grochowiec-Chmielniki

Irg.7331/106/06                                    [...]

Budowa wodociągu Wałdówko

Irg.7331/105/06                                       & [...]

Budowa stacji centertel

Irg.7331/94/06                                       &n [...]

Irg 7331/95/05 bydowa stacji centertel

Irg.7331/94/06                                       &n [...]

Irg 7331/81/06 przebudowa drogi wojewódzkiej

Irg.7331/81/06                                    [...]

Cel publiczny budowa stacji "Sępólno Kościuszki"

Irg.7331/61/06                                       &n [...]

Budowa chodnika 7331/39/06

Irg.7331/39/06                                    [...]

cel publiczny MDD Irg 7331/21/06

Irg.7331/21/06                                    [...]

Rozbudowa skrzyżowania IRG 7331/120/05

Irg.7331/120/05                                    [...]

Budowa stacji transformatorowej

Irg.7331/141/05                                    [...]

Stacja bazowa telefonii komórkowej

Irg.7331/124/05                                    [...]

Budowa gazociągu

Irg.7331/139/05                                    [...]

Budowa Stacji transofmatorowej

Irg.7331/135/05                                       & [...]

budowa obory,zbiornika na gnojókę

                                         &nbs [...]

stacja plus gsm

                                         &nbs [...]

Budowa Chodnika

Irg.7331/121/05                                       & [...]

Rozbudowa skrzyżowania

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do [...]

Obwieszczenie Ziemiński

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że [...]

inwestycja Adrych

       O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz [...]

metryczka