Rok 2001

Rok 2001

Uchwała nr XXXV/378/01 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 18 października 2001 r.

272Uchwała nr XXXV/378/01Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.z dnia 18 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów usług i zabudowy mieszkaniowej na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie.Na [...]

Uchwała nr XXXV/377/01 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 października 2001 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 15 271 Uchwała nr XXXV/377/01Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 18 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług na [...]

Uchwała nr XXXII/321/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 25 kwietnia 2001 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 67 1286 Uchwała nr XXXII/321/2001Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod miejskie targowisko przy ul. Kościuszki [...]

metryczka