Rok 2002

Rok 2002

Uchwała nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2002 r.

30 Uchwała nr II/11/2002Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno - usługową i mieszkaniową części działki nr [...]

Uchwała nr XLVI/461/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 października 2002 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 123 2481Uchwała nr XLVI/461/2002Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 4 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, [...]

metryczka