Rok 2022

Rok 2022

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji IRG.6730.87.2022

  IRG.6730.87.2022          [...]

Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania znak IRG.6730.87.2022

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji cp. budowa drogi w msc. Trzciany

Znak: IRG.6733.30.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 18 stycznia 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6733.29.2022 budowa sieci nn. Piaseczno

Znak: IRG.6733.29.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 12 stycznia 2023r.   Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. poz. [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji IRG.6733.38.2022

Znak: IRG.6733.28.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 30 grudnia 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. [...]

Obwieszczenie - zmiana sposobu użytkowania pom. magazynowego na salę zabaw w CMDIR

 Sępólno Krajeńskie 2023-01-02   IRG.6733.1.2023 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa drogi gminnej w msc. Trzciany

 Sępólno Krajeńskie 2022-12-27 IRG.6733.30.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Obwieszczenie budowa linii nn. Piaseczno

 Sępólno Krajeńskie 2022-12-09 IRG.6733.29.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

obwieszczenie o wydanej decyzji IRG.6730.26.2022

Znak: IRG.6733.26.2022  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 5 grudnia 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. poz. [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6733.25.2022

        Znak: IRG.6733.25.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 28 listopada 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji IRG.6733.27.2022 linia nn Piaseczno

Znak: IRG.6733.27.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 18 listopada 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. [...]

Zawiadomienie om wydanej decyzji znak IRG.6733.24.2022

Znak: IRG.6733.24.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 28 października 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6730.22.2022

Znak: IRG.6733.22.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 28 października 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG. 6733.21.2022

Znak: IRG.6733.21.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 28 października 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji CP Irg. 6733.20.2022

Znak: IRG.6733.20.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 27 października 2022r.   Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji CP IRG. 6733..23.2022

Znak: IRG.6733.23.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 24 października 2022r.   Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6733.19.2022

Znak: IRG.6733.19.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 21 października 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji Irg. 6733.10.1.2022

Znak: IRG.6733.10.1.2022  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 18 października 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IRG.6733.26.2022

 Sępólno Krajeńskie 2022-10-13 IRG.6733.26.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Obwieszczenie „Budowie skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach: o nr ewid. 181, 119 położonych w obrębie 0005 Sępólno Krajeńskie”

 Sępólno Krajeńskie 2022-10-10IRG.6733.25.2022Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735 ze zm.) [...]

Obwieszczenie o wydaniu dec. celu publicznego budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach ewid. nr 111/12-LP i nr 268 Lutówko

        Znak: IRG.6733.18.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 30 września 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ujednolicenia zapisów decyzji znak IRG.6733.10.2022 budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej obr. geod. nr 0003 Sępólno Kraj.

IRG.6733.10.2022ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego budowa linii nn 0,4kV Lutówko

Znak: IRG.6733.17.2022  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 30 września 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. [...]

Obwieszczenie budowa linii 0,4kV nn Lutówko

 Sępólno Krajeńskie 2022-09-22 IRG.6733.24.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa linii 0,4Kv nn Piaseczno Sikorz

 Sępólno Krajeńskie 2022-09-22 IRG.6733.23.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Obwieszczenie budowa linii nn. Wałdowo

 Sępólno Krajeńskie 2022-09-15 IRG.6733.22.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego              Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IRG.67323.21.2022

IRG.6733.21.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania budowa wodociągu Iłowo gm. Sępólno Kraj.

 Sępólno Krajeńskie 2022-09-15 IRG.6733.20.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa linii elektroenergetycznej nn w msc. Komierowo

 Sępólno Krajeńskie 2022-09-14 IRG.6733.19.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6730.16.2022

Znak: IRG.6733.16.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 9 września 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji droga w Dziechowie IRG.6733.12.2022

Znak: IRG.6733.12.2022OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 31 sierpnia 2022r.  Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735 ze zm.), w [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6733.15.2022

Znak: IRG.6733.15.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 26 sierpnia 2022r.   Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6733.14.2022

Znak: IRG.6733.14.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 26 sierpnia 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji IRG. 6733.13.2022

Znak: IRG.6733.13.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 26 sierpnia 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. [...]

Budowa linii elektroenerg. nn. Lutówko

 Sępólno Krajeńskie 2022-08-18 IRG.6733.18.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postpowania budowa sieci elektroenerget. nn. Lutówko gm. Sępólno Kraj.

 Sępólno Krajeńskie 2022-08-18 IRG.6733.17.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Budowa sieci kanalizacji deszczowej IRG. 6733.16.2022

 Sępólno Krajeńskie 2022-08-02 IRG.6733.16.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Obwieszczenie IRG.6733.16.2022 dot. Budowy drogi gminnej w msc. Wałdówko

 Sępólno Krajeńskie 2022-07-26 IRG.6733.16.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego IRG.6733.10.2022

Znak: IRG.6733.10.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 26 lipca 2022r.   Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. [...]

Obwieszczenie budowa sieci elektroenergetycznej Świdwie Zboże gm. Sępólno Kraj.

 Sępólno Krajeńskie 2022-07-25 IRG.6733.15.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania Budowa drogi w msc. Dziechowo dz. 128/7

 Sępólno Krajeńskie 2022-07-18 IRG.6733.12.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej nn. w msc. Lutówko

IRG.6733.14.2022ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej nn. w msc. Skarpa

 Sępólno Krajeńskie 2022-07-12 IRG.6733.13.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

zawiadomienie o podjętych uchwałach w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Sępólno Krajeńskie, 2022-07-14   OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie wraz z prognozami [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji IRG. 6733.7.2022 Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w msc, Kawle

       Znak: IRG.6733.7.2022 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 14 lipca 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji IRG.6730.41.2022

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie mpzp terenu położonego przy ulicy Leśnej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOo przyjęciu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego [...]

obwieszczenie o zakończeniu prowadzonego postępowania Irg. 6733.8.2022

Znak: IRG.6733.8.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 23 czerwca  2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji irg. 6733.6.2022

Znak: IRG.6733.6.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 31 maja 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. [...]

Wszczęcie postępowania Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dz. nr 886, 1083/1-1083/33 obr. 0003 Sępólno Kraj.

 Sępólno Krajeńskie 2022-05-24 IRG.6733.10.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody na dz. nr 191/4 obr. Kawle

 Sępólno Krajeńskie 2022-05-18 IRG.6733.7.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji celu publicznego IRG. 6733.4.2022

Znak: IRG.6733.4.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 5 maja 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. [...]

Budowa linii elektroenergetycznej nn. w msc. Komierowo

 Sępólno Krajeńskie 2022-04-19 IRG.6733.6.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

IRG. 6733.5.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Piaseczno

 Sępólno Krajeńskie 2022-03-28 IRG.6733.5.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG. 6730.11.2022

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Irg. 6733.1.2022 budowa sieci Komierowo

Znak: IRG.6733.1.2022 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 22 marca 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Irg. 6730.3.2022 budowa sieci gzowej obr 0003 Sępolno Krajeńskie

Znak: IRG.6733.3.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 22 marca 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. [...]

Irg. 6733.4.2022 rozbudowa remizy osp Komierowo

 Sępólno Krajeńskie 2022-03-17 IRG.6733.4.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania inwestycji CP polegającej na budowie gazociągu obr. 0003 Sępólno Kraj.

 Sępólno Krajeńskie 2022-03-01 IRG.6733.3.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania celu publicznego dla zadania polegającego na budowie drogi gminnej dz. nr 10/14 obr 0005 Komierowo

 Sępólno Krajeńskie 2022-03-01 IRG.6733.2.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądy projektu mpzp i prognozy oddziaływania na środowisko terenu zlokalizowanego przy ulicy Leśnej

Sępólno Krajeńskie, dnia 24 lutego 2022 r. OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji znak irg. 6730.30.2021.2022

        Znak: Irg.6733.30.2021.2022     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 14 lutego 2022r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Budowa linii nn Komierowo

 Sępólno Krajeńskie 2022-01-24 Irg.6733.1.2022 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

metryczka