Rok 2000

Rok 2000

Uchwała Nr XXI/214/2000 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 29 maja 2000 r.

633Uchwała Nr XXI/214/2000 r.Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Kraj. we wsiach Lutowo - dz. nr 429/1 i Wiśniewka - dz. nr 137/4, [...]

Uchwała Nr XXI/213/2000 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2000 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 83 632Uchwała Nr XXI/213/2000 r.Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj. oraz miejscowych planów [...]

metryczka