Rok 2017

Rok 2017

Zawiadomienie o wydanej decyzji znak irg. 6730.159.2017

                                         &nbs [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 697, położonej przy Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim.

        Znak: Irg.6733.36.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 5 stycznia 2018 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa lini elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 5 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 03.01.2018 r. Irg.6733.38.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa lini elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr 6/2, 6/4 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 03.01.2018 r. Irg.6733.37.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa sieci oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 25, tj. ulicy Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim

        Znak: Irg.6733.35.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6730.129.2017

                                                                      [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki 697 przy pl. Wolności w Sępólnie Krajeńskim

Sępólno Krajeńskie 04.12.2017 r. Irg.6733.36.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

obwieszczenie o podjęciu mpzp

Obwieszczenie BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO     o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego [...]

Budowa sieci oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 25 ul. Chojnicka w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 28.11.2017 r. Irg.6733.35.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6730.123.2017

                                                                      [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6730.109.2017

                                                                      [...]

Decyzja zmieniająca Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komierowo

            Znak: Irg.6733.4.1.2016.2017   OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 22 listopada 2017 r.    Na podstawie art. 7, 104 i 155 [...]

Budowa kanalizacji deszczowej w Zalesiu gmina Sępólno Krajeńskie decyzja

        Znak: Irg.6733.34.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 21 listopada 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6733.33.2017

    Znak: Irg.6733.33.2017      OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 listopada 2017 r.     Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa kanalizacji deszczowej Zalesie (wszczęcie)

Sępólno Krajeńskie 06.11.2017 r. Irg.6733.34.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Sępólnie Krajeńskim (koło Molo)

      Znak: Irg.6733.31.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 6 listopada 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji irg. 6730.90.2017

                                                                      [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki 530/1 położonej w obrębie nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Wszczęcie

Sępólno Krajeńskie 16.10.2017 r. Irg.6733.33.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Irg. 6730.84.2017

                                                                      [...]

Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji Irg. 6730.90.2017

                                           [...]

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji Irg. 6730.84.2017

Irg.6730.84.2017                                                                  [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki 697 przy pl. Wolności w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 27.09.2017 r. Irg.6733.31.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Zmiana decyzji dla budowy wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na części działki ewid. nr 54 obręb Niechorz, położonej we wsi Niechorz gm. Sępólno Krajeńskie

      Znak: Irg.6733.10.1.2016.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 19 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm Dziechowo - Lutówko

Znak: Irg.6733.28.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 18 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa placu zabaw na działkach o numerach ewidencyjnych: 75/22, 75/23 i 75/24, położonych w obrębie geodezyjnym Wałdówko gm. Sępólno Krajeńskie

        Znak: Irg.6733.29.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 18 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 [...]

Zmiana sposobu użytkowania wiaty na budynek gospodarczy dla potrzeb przedszkola wraz z jej przebudową, rozbudową i nadbudową

Znak: Irg.6733.30.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 18 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp Trzciany

  OBWIESZCZENIE    BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na [...]

Budowa sieci oświetlenia na ulicy Stefana Sobieszczyka i terenach przyległych w Sępólnie Krajeńskim

Znak: Irg.6733.27.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 7 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Wysoka Krajeńska, Iłowo, Trzciany i Sikorz w gminie Sępólno Krajeńskie

  Znak: Irg.6733.26.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 7 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa sieci oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 ul. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim

    Znak: Irg.6733.25.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 7 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Budowa sieci oświetleniowej na ulicach Wiklinowej i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim

      Znak: Irg.6733.22.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 7 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa sieci oświetleniowej na ulicach Cichej, Bema i Baczyńskiego w Sępólnie Krajeńskim

        Znak: Irg.6733.24.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 5 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa sieci oświetleniowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 25 u. Hallera i Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim

Znak: Irg.6733.23.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 5 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa sieci oświetleniowej na ulicach Radosnej, Kochanowskiego i przejścia do ulicy Wyspiańskiego w Sępólnie Krajeńskim

Znak: Irg.6733.21.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 5 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa sieci oświetleniowej w Piasecznie i ulicach Chojnickiej i Mickiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Znak: Irg.6733.19.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 4 września 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6730.75.2017

                                                                      [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Irg. 6730.76.2017

                                                                      [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji znak Irg. 6730.74.2017

                                                                      [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6730.83.2017

                                                                      [...]

Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji Irg.6730.75.2017

                                                                      [...]

Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji znak Irg. 6730.66.2017

                                                                      [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 1047/2, 1044 i 1047/4 obręb geodezyjny nr 3 w Sępólnie Krajeńskim Decyzja

        Znak: Irg.6733.18.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Sikorz decyzja

        Znak: Irg.6733.14.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 31 lipca 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji Irg. 6730.68.2017

                                                                      [...]

Budowa placu zabaw na działkach o nr 75/22, 75/23, 75/24 położonych w obrębie Wałdówko wszczęcie

Sępólno Krajeńskie 27.07.2017 r. Irg.6733.29.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

budowa instalacji zewnętrznej gazu dn 125 PE dla zakładu produkcyjnego firmy „Planika” Sp. z o. o. decyzja

      Znak: Irg.6733.17.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 27 lipca 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

budowa instalacji zewnętrznej gazu dn 63 PE dla zakładu produkcyjnego firmy Fabryki Mebli Biurowych „MDD” Sp. z o. o. decyzja

        Znak: Irg.6733.16.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 27 lipca 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

budowa instalacji zewnętrznej gazu dn 90 PE dla zakładu produkcyjnego REMTOR Sp. z o.o. decyzja

        Znak: Irg.6733.15.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 27 lipca 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 Lutówko - Dziechowo

Sępólno Krajeńskie 18.07.2017 r. Irg.6733.28.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji znak Irg. 6730.68.2017 w dnia 17-08-2017r.

                                                                      [...]

Budowie sieci oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 241 ul. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim.

Irg.6733.25.2017                                        [...]

Budowie sieci oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 ul. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 17.07.2017 r. Irg.6733.25.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowie sieci oświetlenia na ul. Stefana Sobieszczyka i terenach przyległych w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 17.07.2017 r. Irg.6733.27.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Trzciany, Iłowo, Wysoka Krajeńska, Sikorz położonych w gminie Sępólno Krajeńskie.

Sępólno Krajeńskie 17.07.2017 r. Irg.6733.26.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowie sieci oświetleniowej na ul. Cichej, Bema, i Baczyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 17.07.2017 r. Irg.6733.24.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowie sieci oświetleniowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 25 ul. Hallera i Chojnicka w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 17.07.2017 r. Irg.6733.23.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowie sieci oświetleniowej na ul. Wiklinowej i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 17.07.2017 r. Irg.6733.22.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowie sieci oświetleniowej na ul. Radosnej, Kochanowskiego i przejścia do ul. Wyspiańskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 17.07.2017 r. Irg.6733.21.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o podjęciu uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lutówko i Osiedle Leśne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegooraz opracowania prognoz oddziaływania na [...]

Decyzja Budowa podziemnego zbiornika gazu propanowego o pojemności 4850 l wraz z niezbędną infrastrukturą dla zasilania Pałacu w Komierowie pod Instytut Techniczno - Laboratoryjny

        Znak: Irg.6733.12.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 7 lipca 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Decyzja budowa sieci oświetlenia na odcinku dojazdu do cmentarza w Piasecznie

Znak: Irg.6733.13.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 7 lipca 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa sieci oświetleniowej w Piasecznie i ulicach Chojnickiej i Mickiewicza w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 21.06.2017 r. Irg.6733.19.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowie instalacji zewnętrznej gazu dn 125 PE dla zakładu produkcyjnego firmy PLANIKA Sp. z o.o.

Sępólno Krajeńskie 13.06.2017 r. Irg.6733.17.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowie instalacji zewnętrznej gazu dn 63 PE dla zakładu produkcyjnego firmy Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o.

Sępólno Krajeńskie 13.06.2017 r. Irg.6733.16.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowie instalacji zewnętrznej gazu dn 90 PE dla zakładu produkcyjnego REMTOR Sp. z o.o.

Sępólno Krajeńskie 13.06.2017 r. Irg.6733.15.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilenia budynków zlokalizowanych przy trasie gazociągu Sikorz.

Sępólno Krajeńskie 31.05.2017 r. Irg.6733.14.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa sieci oświetlenia na odcinku dojazdu do cmentarza w Piasecznie na działkach o nr 191, 191/8 położonych w obrębie Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie.

Sępólno Krajeńskie 31.05.2017 r.   Irg.6733.13.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 [...]

Budowa podziemnego zbiornika gazu wraz z niezbędną infrastrukturą dla zasilania Pałacu w Komierowie pod Instytut Techniczno-Laboratoryjny

Sępólno Krajeńskie 24.05.2017 r.   Irg.6733.12.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 [...]

Budowie boiska do piłki plażowej wraz z budową wiaty

        Znak: Irg.6733.10.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 10 maja 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włościbórek

        Znak: Irg.6733.9.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 10 maja 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa boiska do piłki plażowej wraz z budową wiaty - wszczęcie

Sępólno Krajeńskie 31.03.2017 r.   Irg.6733.10.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 [...]

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włościbórek - wszczęcie

Sępólno Krajeńskie 29.03.2017 r.   Irg.6733.9.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych w miejscowości Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie, w celu zasilenia działki nr 84/3 obręb Piaseczno DECYZJA

Znak: Irg.6733.8.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 17 marca 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Przebudowa, rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych oraz budową infrastruktury technicznej w miejscowości Wałdowo gm. Sępólno Krajeńskie

        Znak: Irg.6733.6.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 14 marca 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby społeczne w miejscowości Lutowo gm. Sępólno Krajeńskie oraz zagospodarowanie terenu.

Znak: Irg.6733.5.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 14 marca 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Linia elektroenergetyczna kablowo – napowietrzna położona w miejscowości Sikorz i Sępólnie Krajeńskim

Znak: Irg.6733.3.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 8 marca 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 z rur PE w pasie drogowym drogi powiatowej 1116C na działce nr 85, położonej w obrębie geodezyjnym Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie

Znak: Irg.6733.2.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 7 marca 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125 z rur PE w pasie drogowym drogi krajowej nr 25 z włączeniem do istniejącego gazociągu na działce nr 121/5.

        Znak: Irg.6733.1.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 21 luty 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 84/3 położonej w obrębie Piaseczno, gmina Sępólno Krajeńskie.

Sępólno Krajeńskie 14.02.2017 r.   Irg.6733.8.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Przebudowa, rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych oraz budową infrastruktury technicznej na działce ewid. nr nr 611/3 położonej w obrębie geodezyjnym Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie.

Sępólno Krajeńskie 07.02.2017 r.   Irg.6733.6.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Remont i przebudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby społeczne w miejscowości Lutowo - wszczęcie postępowania

Sępólno Krajeńskie 19.01.2017 r.   Irg.6733.5.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowo – napowietrznej SN 15 kV do działek na Parku Przemysłowym w Sępólnie Krajeńskim

Sępólno Krajeńskie 13.01.2017 r.   Irg.6733.3.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV ulica Pawła Kalinowskiego

        Znak: Irg.6733.28.2016.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 13 stycznia 2017 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 [...]

Budowa gazociągu Piaseczno

Sępólno Krajeńskie 10.01.2017 r. Irg.6733.2.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

obwieszczenie dot. budowy gazociągu ul. Koronowska

Sępólno Krajeńskie 10.01.2017 r. Irg.6733.1.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

obwieszczanie

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania prognozy oddziaływania [...]

Budowie linii elektroenergetycznej wszczęcie

Sępólno Krajeńskie 21.06.2017 r. Irg.6733.18.2017 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

metryczka