Rok 2011

Rok 2011

Obwieszczenie zakończenie wiatraki

Znak: IRG6733.15.2011.2012  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 03 lutego 2012 r.   Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

Zakończenie - lokalizacja inwestycji celu publicznego

  Znak: IRG.6733.13.2011   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 2 grudnia 2011 r.   Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania Budowia podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej pomiędzy GPZ Sępólno Krajeńskie, a planowaną farmą wiatrową

IRG.6733.15.2011 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie dot. linii energetycznych

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania rozbudowa budynku policji

6733.13.2011Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego             Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 [...]

Obwieszczenie o wydanje decyzji

                                         &nbs [...]

obwieszczenie dot inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Budowa basenu

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie cel publiczny budowa linii energet.

IRG.6733.10.2011                                        [...]

Informacja o przyjęciu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego

                                         &nbs [...]

obwieszczenie cel publiczny

                                         &nbs [...]

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu działki w Sikorzu

                                         &nbs [...]

obwieszczenie mpzp

                                         &nbs [...]

Budowie linii kablowej n.n. dla potrzeb zasilania w energie elektryczną garaży w obrębie nr 4 miasto Sępólno Krajęńskie.

IRG.6733.6.2011Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego    Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 [...]

obwieszczenie cel publiczny budowa sieci

IRG.6733.5.2011                                       & [...]

cel publiczny budowa lini sikorz

IRG.6733.3.2011                                       & [...]

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lutego 2011 r. - Budowa linii kablowej n.n. dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych w miejscowości Sikorz na dz. 1/8, 6/3, 1/3

IRG.6733.1.2011Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego    Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2010 r. - Budowa linii kablowej n.n. 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych oraz słupów oświetleniowych na dz. nr 1/3, 1/1, 14/1, 15/5 w Sępólnie Krajeńskim

Znak: Irg. 7331/127/10OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 31 grudnia 2010 r.  Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2010 r. - Budowa linii kablowej n.n. oraz przebudowie stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych w miejscowości Lutówko, obręb Lutó

Znak: Irg. 7331/126/10OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 31 grudnia 2010 r.  Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r.-Budowa linii kablowej n.n. dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych w miejscowości Dziechowo, obręb Dziechowo gm. Sępólno Krajeńskie–na działkac

Znak: Irg. 7331/128/10OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 29 grudnia 2010 r.  Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 grudnia 2010 r.- Budowa linii elektroenergetycznej na działkach nr 96/3, 97, 107 i 128/7 obręb Dziechowo gm. Sępólno Krajeńskie

Znak: Irg. 7331/123/10OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 22 grudnia 2010 r.  Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), [...]

obwieszczenie celu publicznego ponownie barłóg

Irg 7624/2/10                       [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 września 2010 r.

  Znak: Irg. 7331/79/10       OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 2 września 2010 r.    Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego o uchyleniu decyzji

Sępólno Kraj. 25.08.2010r. Irg.7624/2/10       Burmistz Sępólna Kraj.                   Informuje, że Samorządowe [...]

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2010 r.

    Znak: Irg. 7331/62/10       OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 22 lipca 2010 r.    Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2010 r.

Znak: Irg. 7331/58/10       OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 19 lipca 2010 r.    Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowy placu zabaw typu ogród jordanowski z zielenią włącznie przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 12/60 położonej w obrębie Piasecznie gm. Sępólno Kraj.

Sępólno Kraj., 2006-07-24 Irg.7331/118/06 Obwieszczenieo wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami [...]

Obwieszczenie Borowicz

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA SĘPÓLNA  KRAJEŃSKIEGO. Stosownie do art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. Poz. 627) oraz art. 1 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 [...]

Budowa boiska w Piasecznie

Irg.7331/7/05                                       &nb [...]

Obwieszczenie Kantak

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że [...]

Jeronimo martins - przyłącze wodociągowe

Irg.7331/25/05                                    [...]

Budowa instalacji gazowej

Irg.7331/17/05                                       &n [...]

Sieć gazowa L. Kapusta

Irg.7331/97/04                                    [...]

Instalacja gazowa A. Kryza

Irg.7331/94/04                                    [...]

Boisko sportowe w Piasecznie

Irg.7331/7/05                                    [...]

Stacja transformatorowa - Piaseczno

Irg.7331/103/04                                    [...]

Sieć wodociągowa Dziechowo

Irg.7331/100/04                                       & [...]

Wodociąg we wsi Wiśniewka

Irg.7331/92/04                                       &n [...]

Budowa przyłącza elektrycznego Lutowo

Irg.7331/79/04                                    [...]

Budowa przyłącza elektrycznego Lutówko

Irg.7331/80/04                                    [...]

Budowa przyłącza elektrycznego Włościbórz

Irg.7331/81/04                                    [...]

Budowa przyłącza elektrycznego

Irg.7331/82/04                                    [...]

Budowa placu zabaw

Irg.7331/60/04                                       &n [...]

Ogłoszenie burmistrza

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie J.Hałabuda

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Enea S.A.

Irg.7331/67/04                                    [...]

Zakończenie

 O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA SĘPÓLNA  KRAJEŃSKIEGO. Stosownie do art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. Poz. 627) oraz art. 1 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca [...]

Obwieszczenie-chlewnia Lutowo

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie- stolarnia ul. Przemysłowa

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do [...]

Obwieszczenie - ciepłociąg ul. Bajkowa

Irg.7331/52/2/04                 [...]

Obwieszczenie wodociąg

Irg.7331/57/04                                       &n [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Izol Krystyna Bieniecka

Sępólno Kraj., 2004-07-06 Irg.7331/53/04 Obwieszczenieo wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami [...]

Obwieszczenie ciepłociąg

Irg.7331/15/04                            [...]

Obwieszczenie 2

O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości [...]

Obwieszczenie - budowa chodnika do Sikorza

Irg.7331/51/04                                       [...]

Obwieszczenie 1

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że [...]

Obwieszczenie Irg 7331/21/04

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że [...]

Obwieszczenie kotłownia

Irg.7331/40/04                                    [...]

Obwieszczenie Chodnik Piaseczno

Irg.7331/22/04                                       &n [...]

Obwieszczenie o budowie chodnika

Irg.7331/22/04                     [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla decyzji celu publicznego

Irg.7331/15/04                                       &n [...]

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że [...]

metryczka