Wybory prezydenckie 2010

Wybory prezydenckie 2010

Otwarcie lokali wyborczych w II turze głosowania w dniu 4 lipca 2010.

Informacja                Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. w [...]

Informacja o możliwości głosowania w II turze wyborów w miejscu pobytu czasowego

Głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek mogą wyborcy:• Przebywający czasowo na pobyt poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt  czasowy• Przebywający czasowo [...]

Otwarcie lokali wyborczych.

Informacja                Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. w dniu 20 [...]

Szczególne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75. rok życia

Szczególne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75. rok życia         Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie [...]

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie  poza miejscem stałego zamieszkania Prawa do głosowania nie jest pozbawiony wyborca, który nie będzie mógł zagłosować w miejscu swojego stałego zameldowania, a więc w gminie, gdzie jest wpisany do rejestru [...]

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu.

INFORMACJA         Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 września 1990r. roku  - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 467 z późn. zm.) w związku z wyborami [...]

Zarządzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Zarządzenie  Nr Or. 0151-22/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca [...]

Informacja o sporządzaniu aktu pełnomocnictwa do głowosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

          Informuję, iż wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., przyjmowane są przez [...]

Komunikat dla osób niepełnosprawnych

Komunikat dla osób niepełnosprawnych                Informuję, że Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim zapewni osobom niepełnosprawnym transport do lokali wyborczych w [...]

Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA                Informuję, że zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na [...]

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2000 Nr 72, poz. 847, z 2005 r. Nr 166, poz. 1394 oraz z 2010 r. Nr 79, [...]

metryczka