Strategie, plany, programy

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009pobierz [...]

Program współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznegona rok 2009.

Uchwała nr XXV/184/08RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 października 2008w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności [...]

Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

Uchwała nr XX/159/08RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 maja 2008w sprawie uchwalenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie" Pobierz:   UCH_XX_159_08 [...]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Uchwała nr XVIII/138/08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 marca 2008zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008Na [...]

Plan Odnowy Miejscowości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007-2015

Uchwała nr XIX/143/08RADY MIEJSKIEj W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 10 kwietnia 2008w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 - 2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z [...]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Uchwała nr XV/118/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2007w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 Na podstawie art. 41 ust 2 [...]

Program współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Uchwała nr XIII/92/07Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 25 października 2007przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności [...]

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 - 2013.

Uchwała nr XIII/83/07Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 25 października 2007w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 - 2013.Na podstawie art. 18 ust. 1 [...]

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

Uchwała nr XI/72/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 sierpnia 2007w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu [...]

Strategia rozwoju edukacji elementarnej w Gminie Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr Nr VIII/58/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 maja 2007w sprawie przyjęcia strategii rozwoju edukacji elementarnej w Gminie Sępólno KrajeńskieNa podstawie art.7 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia [...]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

Uchwała nr III/30/06RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 grudnia 2006w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października [...]

Program ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXV/224/04RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 listopada 2004w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Sępólno KrajeńskieNa podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

Wieloletni Program Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągów w Gminie Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XII/104/2003Rady Miejskiejz dnia 29 sierpnia 2003w sprawie:przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągów w Gminie Sępólno Krajeńskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 [...]

Strategia rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie (pliki do pobrania)

  CZĘŚĆ   I  - DIAGNOZA PROSPEKTYWNA - CZĘŚĆ   II - WIZJA ROZWOJU - [...]

metryczka