Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY z dnia 25 listopada 2013 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzonych w dniu 24 listopada 2013 r. [...]

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim sporządzony dnia 25 listopada 2013 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Sępólnie Krajeńskim. [...]

Informacja o otwarciu lokali wyborczych.

INFORMACJAWszystkie trzy Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w Okręgu Nr 3 tj. w dniu 24 listopada 2013r. – rozpoczynają prace o godz. 7.00. [...]

Informacja: W związku z ograniczeniem częstotliwości kursów autobusów PKS w dni wolne od pracy, Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim organizuje dowóz

I N F O R M A C J AW związku z ograniczeniem częstotliwości kursów autobusów PKS w dni wolne od pracy, Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim organizuje dowóz [...]

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. roku  - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia [...]

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 października 2013 r.

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 października 2013 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zarządzonych na dzień 24 [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2013r. o zasadach losowania

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2013r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, zarządzonych na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 24 października 2013r.

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zarządzonych na dzień 24 [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 października 2013r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 października 2013r.  o składzie, siedzibie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających [...]

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała Nr 1/13 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 października 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.86.2013 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia8 października 2013 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborcze

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.86.2013BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia8 października 2013 r.w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczepobierz ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.86.2013 (1118kB) [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2013 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2013 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów [...]

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 października 2013r.

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 października 2013r. o okręgu wyborczym Nr 3, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w  [...]

metryczka