Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1023) starsze aktualności »BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. DOWODÓW OSOBISTYCH w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11

27.06.2023

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. DOWODÓW OSOBISTYCH w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

20.06.2023

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

13.06.2023

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbHarmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu czerwcu 2023r.

02.06.2023

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu czerwcu 2023r.Informacja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 czerwca 2023 r. o przystąpieniu do wyborów ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

02.06.2023

Informacja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 czerwca 2023 r. o przystąpieniu do wyborów ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027POSTANOWIENIE Nr 81/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

29.05.2023

POSTANOWIENIE Nr 81/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowaniaZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

23.05.2023

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMOTWARTY KONKURS OFERT w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

16.05.2023

OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbInformacja o warunkach zatrudnienia

10.05.2023

Informacja o warunkach zatrudnieniaInformacja o możliwości zgłaszania kandydatów do „Nagrody Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.

09.05.2023

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów do „Nagrody Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu maju 2023r.

05.05.2023

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu maju 2023r.Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

04.05.2023

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowymPOSTANOWIENIE Nr 28/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 29 kwietnia 2023 r

29.04.2023

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sępólno Krajeńskie do stanu faktycznegoPOSTANOWIENIE Nr 29/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 29 kwietnia 2023 r.

29.04.2023

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychROZSTRZYGNIECIE KONKURSU OFERT - SPORT

26.04.2023

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU OFERT - SPORTZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.34.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutowie

18.04.2023

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.34.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w LutowieZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.33.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

18.04.2023

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.33.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie KrajeńskimZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.32.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie

18.04.2023

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.32.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w WałdowieZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

18.04.2023

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1023) starsze aktualności »