Projekty uchwał i materiały na sesję

Projekty uchwał i materiały na sesję

UCHWAŁA NR L/ /2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start "

w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start " w ramach PAL Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.2 Włączenie społeczne, poddziałania [...]

UCHWAŁA NR L/…./2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 17 października 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe [...]

UCHWAŁA Nr L/.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi..."

UCHWAŁA Nr L/.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi [...]

UCHWAŁA Nr L/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr L/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 17 października 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

UCHWAŁA NR L/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 17 października 2018 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych

UCHWAŁA NR L/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 17 października 2018 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji [...]

UCHWAŁA NR L/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych

UCHWAŁA NR L/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 17 października 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów [...]

UCHWAŁA Nr L/…/2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

UCHWAŁA Nr L/…/2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM         z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

Uchwała NR L/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do Projektu,

Uchwała NR L/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 17 października 2018 rokuw sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do Projektu, planowanego do realizacji w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...]

UCHWAŁA NR XLIX/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLIX/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 września 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

UCHWAŁA Nr XLIX/……/2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”  pobierz Załącznik do uchwały Program [...]

UCHWAŁA NR XLIX/..../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Sępoleńskiej Karty Współpracy” – Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznegopobierz [...]

UCHWAŁA NR XLIX/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie”

UCHWAŁA NR XLIX/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 września 2018 rokuw sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie”Załączniki: [...]

UCHWAŁA NR XLIX/…./2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLIX/…./2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 września 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

UCHWAŁA NR XLIX/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLIX/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 września 2018 r.w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Sępólno KrajeńskieZałączniki: [...]

UCHWAŁA NR XLIX/…./2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIX/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 września 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

Projekt uchwały NR XLIX/…./2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR XLIX/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 września 2018 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczkipobierz [...]

UCHWAŁA NR XLVIII/…./2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLVIII/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 sierpnia 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

UCHWAŁA NR XLVIII/…./2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 sierpnia 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok [...]

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2018 – 2023

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 sierpnia 2018 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2018 – 2023 [...]

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 sierpnia 2018 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 sierpnia 2018 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 sierpnia 2018 r.w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych   Projekt uchwał [...]

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 sierpnia 2018 r.w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie Projekt uchwały [...]

Projekt uchwały NR XLVIII/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 sierpnia 2018 r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolachi oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych [...]

UCHWAŁA NR XLVI/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XLVI/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lipca 2018 r.w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskiena okręgi wyborcze [...]

UCHWAŁA NR XLVI/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XLVI/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lipca 2018 r.w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania [...]

UCHWAŁA Nr XLVI/…/2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lipca 2018 r.w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora

UCHWAŁA Nr XLVI/…/2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lipca 2018 r.w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę nr XIV/101/2015Rady [...]

UCHWAŁA NR XLVI/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lipca 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XLVI/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lipca 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [...]

Projekt uchwały NR XLVI/…/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLVI/…../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi na zarządzenie zastępcze nr 178/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi na zarządzenie zastępcze nr 178/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia [...]

UCHWAŁA Nr XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA  Nr XLV/.../2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie i przekazania go do [...]

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XLV/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie nadania nazwy  ulicy w Sępólnie Krajeńskim [...]

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim [...]

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

UCHWAŁA NR XLV/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego [...]

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XLV/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok [...]

Projekt uchwały dot. zamiany gruntów

ProjektUCHWAŁA  Nr  XLV/        /2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie zamiany gruntów        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. [...]

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia gminy Sępólno Krajeńskie do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia „Salutaris”

UCHWAŁA NR XLV/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie przystąpienia gminy Sępólno Krajeńskie do  Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia „Salutaris” [...]

Projekt uchwały dot. sprzedaży nieruchomości

Projekt     UCHWAŁA Nr XLV/         /2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie dot. projektów uchwał

UCHWAŁA NR  XLV/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 czerwca 2018 r.w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie dot. projektów uchwał [...]

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

UCHWAŁA NR XLV/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych [...]

UCHWAŁA NR XLV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne

UCHWAŁA NR XLV/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę [...]

Projekt uchwały NR XLV/…/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLV/…../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Projekt uchwały NR XLV/…/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2017 rok

UCHWAŁA NR XLV/…../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2017 rokpobierz [...]

Projekt uchwały nr NR XLV/…../2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLV/…../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

Projekt uchwały NR XLV/…./2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR XLV/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki pobierz [...]

UCHWAŁA NR XLIV/ ... /2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XLIV/ ... /2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 maja 2018 r.w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania [...]

UCHWAŁA NR XLIV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Osiedlu Leśnym w Sępólnie Krajeńskim.

UCHWAŁA NR XLIV/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 maja 2018 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Osiedlu Leśnym w Sępólnie Krajeńskim. [...]

UCHWAŁA NR XLIV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie.

UCHWAŁA NR XLIV/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 maja 2018 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie. [...]

Projekt uchwały XLIV/…/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

UCHWAŁA Nr XLIV/…/2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 maja 2018 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rokpobierz [...]

Projekt uchwały XLIV/…./2018 z dnia 30 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

UCHWAŁA NR XLIV/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 maja 2018 r.uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiegopobierz [...]

Projekt uchwały XLIV/…/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XLIV/…/2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Projekt uchwały Nr XLIV/…/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

UCHWAŁA Nr XLIV/…/2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 maja 2018 r.   w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok pobierz [...]

Projekt uchwały NR XLIV/…./2018 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIV/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 maja 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

UCHWAŁA NR XLIII/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XLIII/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 kwietnia 2018 r.w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

UCHWAŁA  Nr   XLIII/        /2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  25 kwietnia 2018  r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości

UCHWAŁA  Nr   XLIII/        /2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  25 kwietnia  2018r.w sprawie  nabycia  na  własność Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

UCHWAŁA NR XLIII/..../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLIII/..../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 kwietnia 2018 r.w sprawie uchwalenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie [...]

UCHWAŁA NR XLIII/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie”

UCHWAŁA NR XLIII/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie” [...]

Projekt uchwały NR XLIII/…/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLIII/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 kwietnia 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Projekt uchwały NR XLIII/…./2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

UCHWAŁA NR XLIII/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 kwietnia 2018 r.w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego pobierz [...]

Projekt uchwały NR XLIII/…/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 kwietnia 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

UCHWAŁA NR XLII/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2018

UCHWAŁA NR XLII/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok [...]

UCHWAŁA NR XLII/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła

UCHWAŁA NR XLII/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 marca 2018 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi [...]

UCHWAŁA NR XLII/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XLII/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 marca 2018 r.w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie  na okręgi wyborcze [...]

Projekt uchwały NR XLII/…/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLII/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 marca 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Projekt uchwały NR XLII/…/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLII/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 marca 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

UCHWAŁA NR XLI/…../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA  NR XLI/…../2018 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe [...]

Projekt uchwały nr XLI/.../2018 z dnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XLI/……../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowejpobierz [...]

Projekt uchwały nr XLI/……/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLI/……../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 lutego 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok pobierz [...]

Projekt uchwały NR XLI/.../2018

UCHWAŁA NR XLI/.../2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego pobierz [...]

UCHWAŁA Nr XL/.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko­-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

UCHWAŁA Nr XL/.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko­-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. [...]

UCHWAŁA Nr XL /....../ 2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA Nr  XL/......./2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe [...]

UCHWAŁA Nr XL /....../ 2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA Nr  XL/......./2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe [...]

UCHWAŁA Nr XL /....../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA Nr  XL/......./2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe [...]

UCHWAŁA Nr XL /....../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA Nr  XL/....../2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe [...]

UCHWAŁA Nr XL /...../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA Nr  XL/...../2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe [...]

UCHWAŁA Nr XL /..../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA Nr  XL/..../2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe [...]

UCHWAŁA Nr XL /.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA Nr  XL/.../2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe [...]

UCHWAŁA Nr XL/.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA Nr  XL/.../2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe [...]

UCHWAŁA Nr XL/.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA Nr  XL/.../2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe [...]

UCHWAŁA Nr XL/.../2018 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA Nr  XL/.../2018RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe [...]

Projekt uchwały Nr XL/.../2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XL/.../2018Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 24 stycznia 2018r.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Projekt uchwały nr NR XL/…./2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XL/…./2018RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2018r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rokpobierz [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gm. Sępólno Krajeń-skie.

-projekt- UCHWAŁA Nr XXXIX/……./2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r.    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu [...]

Projekt uchwały nr NR XXXIX/…../2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/…../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rokpobierz [...]

Projekt uchwały - nabycia nieruchomości

UCHWAŁA  Nr XXXIX/       /2017RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 grudnia  2017 r.w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim   [...]

UCHWAŁA Nr XXXIX/.../2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Świdwie

Projekt UCHWAŁA Nr XXXIX/.../2017RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2017 r.w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Świdwie Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

UCHWAŁA NR .../.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

UCHWAŁA NR .../.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2017 r.w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrodypobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu,..

ProjektUCHWAŁA NR XXXVIII/          /2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2017 r.w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach, stanowiących własność [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

Projekt UCHWAŁA  Nr   XXXVIII/        /2017RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  29 listopada 2017  r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

Projekt Uchwały Nr XXXVIII/…../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXVIII/…../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2017 r.    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok [...]

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2017 r.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu  pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

UCHWAŁA NR XXXVIIl/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.

UCHWAŁA NR XXXVIIl/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu. pobierz [...]

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁANRXXXVIII/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty [...]

UCHWALA NR XXXVIII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.

UCHWALA NR XXXVIII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny  w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego [...]

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie"

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2017 rokuw sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie"pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XXXVIII/.../2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno

Uchwała nr XXXVIII/.../17Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 listopada 2017w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Projekt uchwały z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR .../.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2017 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościpobierz [...]

Projekt uchwały z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR .../.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2017 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychpobierz [...]

Projekt uchwały NR XXXVIII/…../2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/…../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rokpobierz [...]

UCHWAŁA Nr .../.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 październik 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie”

UCHWAŁA Nr .../.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 październik 2017r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie”pobierz [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowaniapobierz [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborczepobierz [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbożu

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbożu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbożupob [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wiśniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. „Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w Lutowie

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. „Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w Lutowie w [...]

Projekt uchwały NR XXXVII/…/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/…../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rokpobierz [...]

UCHWAŁA NR XXXVI//2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim i nadania mu statutu

UCHWAŁA NR XXXVI//2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 września 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim i nadania mu statutupobierz [...]

Projekt uchwały NR XXXVI/…./2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/…./2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 września 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rokpobierz [...]

Projekt uchwały Nr XXXVI/.../2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXXVI/.../2017Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 27 września 2017w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

UCHWAŁA Nr XXXVI//2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Wilkowo

UCHWAŁA Nr XXXVI//2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Wilkowo [...]

UCHWALA NR XXXV//2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWALA NR XXXV//2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok [...]

UCHWALA Nr XXXV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017r.

UCHWALA Nr XXXV/   /2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017r.w sprawie wydzierżawienia na okres 6 lat gruntu położonego w Lutówku [...]

UCHWALA Nr XXXV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017r.

UCHWALA Nr XXXV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Niechorzu [...]

UCHWALA Nr XXXV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWALA Nr XXXV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przejęcia zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

UCHWALA NRXXXV/ .. ./2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWALA NR XXXV/ .. ./2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 201 [...]

UCHWAŁA NR XXXV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV//2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora na uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr XXX 238 [...]

UCHWAŁA NR XXXV//2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV//2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim [...]

UCHWALA Nr XXXV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3O_sierpnia 2017r.

UCHWALA Nr XXXV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3O_sierpnia 2017r.w sprawie nabycia na własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonych wLutówku [...]

UCHWALA Nr XXXV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWALA Nr XXXV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonych w Sępólnie Krajeńskim [...]

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Targowej i Stefana Sobieszczyka, obręb nr 3 Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr         /      /2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2017r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu [...]

Projekt uchwały XXXV/.../2017 mieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXXV/.../2017Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 30 sierpnia 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Projekt uchwały NR XXXV/…./2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXV/…./2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 sierpnia 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rokpobierz [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXXIII/...../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”

UCHWAŁA NR XXXIII/...../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 czerwca 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – PatronaGminy Sępólno Krajeńskie”Załączni [...]

Projekt Uchwały NR XXXIII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim [...]

Projekt Uchwały NR XXXIII/..../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XXXIII/..../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim [...]

Projekt Uchwały NR XXXIII/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR NR XXXIII/ /2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim [...]

Projekt Uchwały Nr XXXIII/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXXIII/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 28 czerwca 2017r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

Projekt UCHWAŁY Nr ..../…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2016 rok

UCHWAŁA Nr .../…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2017 r.     w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2016 rok [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXXII/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 czerwca 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok [...]

projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XXXIII/..../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 czerwca 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminySępólno KrajeńskieZałącznik : [...]

projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie dbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XXXIII/..../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 czerwca 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresiedbierania odpadów komunalnych od właścicieli [...]

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Osiedlu Leśnym w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA Nr  XXXIII   /…../2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy [...]

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gmina Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXXIII/…../2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gmina [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

UCHWAŁA  Nr   XXXIII/         /2017RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  28 czerwca 2017  r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

Projekt uchwały NR XXXIII/..../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

UCHWAŁA NR XXXIII/..../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rokProjekt uchwały [...]

projekt Uchwały XXXII/..../2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXXII/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2017 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok pobierz [...]

projekt Uchwały XXXIII/..../2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXXIII/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rokpobierz [...]

Projekt Uchwały NR XXXI//2017 w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.2 Włączenie [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości

ProjektUCHWAŁA  Nr  XXXI/        /2017RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  26 kwietnia 2017 r.w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonych w Sępólnie [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

ProjektUCHWAŁA  Nr   XXXI/       /2017RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  26 kwietnia 2017  r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

Projekt Uchwały Nr XXXI/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXXI/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 26 kwietnia 2017r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

projekt UCHWAŁY NR XXXI/…/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXI/…./2017  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM     z dnia 26 kwietnia 2017 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 201 [...]

UCHWAŁA NR XXX/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w placówkach

UCHWAŁA NR XXX/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 marca 2017 r.w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXX/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXX/.../2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 marca 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok [...]

Projekt Uchwały Nr XXX/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXX/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 29 marca 2017r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt OŚWIADCZENIE Nr 1/2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017 r. do SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Projekt Sępólno Krajeńskie 22.02.2017 r.Pan Marek KuchcińskiMarszałek SejmuRzeczypospolitej PolskiejOŚWIADCZENIE Nr 1/2017RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 lutego 2017 r.do  SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJw sprawie [...]

Projekt UCHWAŁY NR XXI/…../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XXI/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017r.   w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim spółki z ograniczoną [...]

Projekt UCHWAŁY NR XXI/…../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XXI/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017r.   w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim spółki z ograniczoną [...]

Projekt uchwały Nr XXIX/…./2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie”

UCHWAŁA Nr XXIX/…./2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017r.   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno [...]

Projekt uchwały XXIX/…../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXIX/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 22 lutego 2017 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt Uchwały Nr XXIX/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXIX/…/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 22 lutego 2017 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

projektu UCHWAŁY NR XXIX/…/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/…/2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 lutego 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rokpobierz [...]

Projekt Uchwały NR / /2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Projekt Uchwały NR / /2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, posiłki, zasiłki [...]

Projekt Uchwały NR XXVIII/.../2017w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

UCHWAŁA NR XXVIII/ /2017RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 stycznia 2017 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.pobierz [...]

Projekt Uchwały NR XXIX/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”

w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, [...]

projektu UCHWAŁY Nr XXVIII/…./2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXVIII/…./2017  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM    z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok pobierz [...]

projekt Uchwały Nr …/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

UCHWAŁA Nr …/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM    z dnia 28 grudnia 2016 r.   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok pobierz [...]

Projekt Uchwały Nr …/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr …/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 28 grudnia 2016 r.   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem [...]

UCHWAŁA Nr XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

UCHWAŁA Nr XXVII/ /2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 grudnia 2016r.w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla nr 2  w Sępólnie Krajeńskim.Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

ProjektUCHWAŁA  Nr   XXVII/         /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  28 grudnia 2016  r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lutowie

ProjektUCHWAŁA  Nr   XXVII/         /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  28 grudnia 2016  r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w [...]

projekt UCHWAŁY Nr XXVII/……/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXVII/……/2016  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 28 grudnia 2016 r.pobierz [...]

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 77 i nr 72/2 obręb Trzciany gm. Sępólno Krajeńskie

  UCHWAŁA Nr   XXVI/…../2016 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 77 i nr [...]

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Projekt UCHWAŁA  Nr XXVI/       /2016 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia 30 listopada 2016 r.       w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXVI / /2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PROJEKT UCHWAŁY NR XXVI /     /2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXVI / /2016 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

PROJEKT UCHWAŁY NR XXVI /     /2016 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za [...]

Projekt uchwały XXVI/…../2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXVI/…../2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 30 listopada 2016 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

projekt UCHWAŁY Nr XXVI/……/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/……/2016  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 30 listopada 2016 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok pobierz [...]

projekt UCHWAŁY NR XXVI/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XXVI/        /2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej pobierz [...]

Projekt Uchwały NR XXVI/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/    /2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok pobierz [...]

Projekt UCHWAŁY NR XXVI//2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

  Uchwała Nr XXVI/      /2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok pob [...]

projekt UCHWAŁY NR XXV/.../2016 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz zasad jego ustalania

UCHWAŁA NR XXV/ /2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJENSKIMz dnia 26 października 2016 r.w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie  oraz zasad jego ustalania [...]

projekt UCHWAŁY NR XXV/.../2016 w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XXV/ /2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 października 2016 r.w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno [...]

projekt UCHWAŁY NR XXV/.../ 2016 w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XXV/ / 2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 października 2016 r.w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

ProjektUCHWAŁA  Nr XXV/         /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  26 października 2016 r.w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

Projekt Uchwały z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

ProjektUCHWAŁA Nr XXV/…/2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania [...]

projekt UCHWAŁY Nr XXV/…./2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXV/…/2016  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM       z dnia 26 października 2016 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

UCHWAŁA  Nr  XXV/        /2016                   RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 października [...]

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

UCHWAŁA  Nr XXV/       /2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 października 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno [...]

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

UCHWAŁA NR XXV/       /2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 października 2016 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłatza pobyt dziecka w żłobku, w [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży położonej w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA  Nr   XXIV/         /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  28 września 2016  r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy Sienkiewicza

ProjektUCHWAŁA Nr XXIV/        /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 września 2016 r.w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy Sienkiewicza   [...]

Projekt Uchwały NR XXIV/ /2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XXIV/ /2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 września 2016 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Projekt Uchwały NR XXIV/ /2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt    UCHWAŁA NR XXIV/       /2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 28 września 2016r.    w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]

projekt UCHWAŁY Nr XXIV/…/2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXIV/…/2016  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM       z dnia 28 września 2016 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII/ /2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 31 sierpnia 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXIII/…/2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  z dnia 31 sierpnia 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno KrajeńskieNa podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. [...]

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Niechorzu

ProjektUCHWAŁA  Nr  XXIII/         /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 31 sierpnia  2016 r.w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Niechorzu  [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

ProjektUCHWAŁA NR XXIII/…../2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 31 sierpnia 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rokProjekt uchwały [...]

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

 UCHWAŁA Nr XXIII/………../2016 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Wałdowie

ProjektUCHWAŁA  Nr   XXI/      /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  29 czerwca 2016  r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Wałdowie    [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA  Nr   XXI/      /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  29 czerwca 2016  r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim    [...]

Projekt z dnia 14 czerwca 2016 r. UCHWAŁY NR XXI / ... / 2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Projektz dnia 14 czerwca 2016 r.Zatwierdzony przez .........................UCHWAŁA NR XXI / ... / 2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 czerwca 2016 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXI/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 czerwiec 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych

  UCHWAŁA Nr XXI/…/2016  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM      z dnia 29 czerwiec 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXI/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2015 rok

UCHWAŁA Nr XXI/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016 r.     w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2015 rok pobierz [...]

UCHWAŁA NR XXI/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

UCHWAŁA NR XXI/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016r.   w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim spółki z ograniczoną [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXI/…./2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXI/…./2016  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM    z dnia 29 czerwca 2016 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok pobierz [...]

projekt UCHWAŁY Nr XX/…/2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XX/…/2016  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM    z dnia 25 maja 2016 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok pobierz [...]

projekt UCHWAŁY Nr XX/…/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

UCHWAŁA Nr XX/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok pobierz [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XX/…/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

UCHWAŁA Nr XX/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 maja 2016 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji

ProjektUCHWAŁA Nr XIX/    /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 kwietnia  2016 r.w sprawie przekazania petycji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt     UCHWAŁA  Nr  XIX/       /2016 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  27 kwietnia 2016 r.    w sprawie nabycia na mienie [...]

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenie jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminie Sępólno Krajeńskie.

ProjektUCHWAŁA Nr XVIII/   /2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie wyznaczenie jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminie Sępólno KrajeńskieNa podstawie [...]

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla zorganizowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku.

ProjektUCHWAŁA Nr XVIII/……/2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 marca 2016r.w sprawie wyrażenia poparcia dla zorganizowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa [...]

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków

ProjektUCHWAŁA  Nr XVIII/       /16RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwiezętami bezdomnymi..

UCHWAŁA Nr XVIII/   /16RADY  MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM                        z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie przyjęcia Programu [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

ProjektUCHWAŁA Nr XVIII/        /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 marca 2016r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim    Na podstawie art. 18 [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we Włościborzu

ProjektUCHWAŁA Nr XVIII/     /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 marca  2016r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we Włościborzu    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a [...]

UCHWAŁA NR XVII/...../2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów.

UCHWAŁA NR XVII/...../2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

ProjektUCHWAŁA Nr XVII/         /2016RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 lutego 2016r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim    Na podstawie art. [...]

Projekt uchwały NR XVII/…/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVII/…/2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 lutego 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok pobierz [...]

UCHWAŁA Nr XVI/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Wysoka Krajeńska

UCHWAŁA Nr XVI/   /2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Wysoka Krajeńska.Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

UCHWAŁA NR XVI/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w placówkach.

UCHWAŁA NR XVI/…/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na [...]

UCHWAŁA NR XVI/...../2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

UCHWAŁA NR XVI/...../2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonej w Wiśniewie

Projekt   UCHWAŁA Nr XVI/       /2016 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2016r.   w sprawie nabycia na własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości [...]

Projekt uchwały XVI/…../2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XVI/…../2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 27 stycznia 2016 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały NR XVI/.../2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/.../2016RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 stycznia 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rokpobierz [...]

UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami [...]

UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady [...]

UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z [...]

UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

UCHWAŁA NR XIV/.../2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. [...]

Projekt uchwały - zamiana nieruchomości

UCHWAŁA  Nr  XIV/         /2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  25 listopada  2015 r.w sprawie zamiany nieruchomości        Na podstawie art. [...]

Projekt uchwały NR XIV/.../2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wobec skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim i pracowników tego Ośrodka

UCHWAŁA Nr XIV/…/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2015 r.   w sprawie podtrzymania stanowiska wobec skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.

UCHWAŁA Nr  XIV /     /15RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 listopada 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno [...]

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Projekt  UCHWAŁA Nr XIV/…/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Projekt UCHWAŁA Nr XIV /…/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2015r.   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2018

Projekt UCHWAŁA Nr XIV/     /15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  25  listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata [...]

Projekt uchwały nr NR XIV/…./2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/…./2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 listopada 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok pobierz [...]

Projekt uchwały nr XIV/............./2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/............./2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok pobierz [...]

Projekt uchwały NR XIV/..../2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XIV/............./2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychpobierz [...]

Projekt uchwały NR XIV/....../2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/............./2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

UCHWAŁA NR XIII/95/2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2015 rokuw sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Bydgoszczy wniesionej przez Krajeński Park Krajobrazowy na uchwałę Rady [...]

Projekt Uchwały Nr XIII/.../2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim i pracowników tego Ośrodka oraz przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpoznania    [...]

Projekt uchwały Nr XIII/.../2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik [...]

Projekt uchwały w sprawie dzierżawy gruntu na okres 10 lat

UCHWAŁA Nr  XIII/      /2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2015 r.w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Sępólnie Krajeńskim      Na [...]

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Skarpa oraz do Zarządu Osiedla nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

ProjektUCHWAŁA Nr    /      /2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2015r.w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Skarpa oraz do [...]

Projekt uchwały Nr XIII/.../ 2015 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2015 r.

ProjektUCHWAŁA Nr XIII/      /2015                    RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2015 r.w [...]

Projekt uchwały Nr XIII/…/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA Nr   XIII/…./2015  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2015 r.   w sprawie  zaciągnięcia pożyczki pobierz [...]

Projekt uchwały NR XIII/…/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim Sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładu pieniężnego

UCHWAŁA NR XIII/…/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2015r.   w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim spółki z ograniczoną [...]

Projekt uchwały Nr XIII/…/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej

UCHWAŁA Nr   XIII/…/2015  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2015 r.     w sprawie  zaciągnięcia pożyczki płatniczej pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XIII/…/2015 z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr  XIII/…./2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 28 października 2015 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz  [...]

Projekt uchwały NR XIII/..../2015 z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/..../2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok Pobierz [...]

Projekt Uchwały Nr XIII/…/2015 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

ProjektUCHWAŁA Nr XIII/.... /2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2015 r.w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi [...]

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników.

Projekt UCHWAŁA Nr XII/…/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników                   Na podstawie [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie

PROJEKT UCHWAŁA NR XII/    /2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno [...]

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

ProjektUCHWAŁA  Nr  XII/      /20152015  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM      z dnia  30 września  2015 r.      w sprawie nieodpłatnego [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj.

ProjektUCHWAŁA  Nr   XII/      /2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  30 września 2015  r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

Projekt uchwały Nr XII/…/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA Nr   XII/…/2015  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 września 2015 r.   w sprawie  zaciągnięcia pożyczki   pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XII/…/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA Nr   XII/…/2015  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 września 2015 r.   w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XII/…./2015 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr  XII/…./2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 30 września 2015 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

Projekt uchwały NR XII/…./2015 z dnia 30 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XII/…./2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 września 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok pobierz [...]

UCHWAŁA Nr XI/……/2015 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA  Nr   X/……/2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIMz dnia  26 sierpnia  2015  r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie [...]

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019.

ProjektUCHWAŁA Nr XI/…/2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019.      Na podstawie art. 18 ust. [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne nieruchomości położonej we Włościborzu

UCHWAŁA  Nr XI/      /2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  26 sierpnia 2015 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonej we Włościborzu     Na [...]

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Projekt UCHWAŁY NR XI/..../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2016 rokProjekt [...]

Projekt uchwały nr XI/…/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XI/…./2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 sierpnia 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rokpobierz [...]

Wskazanie przedstawiciela Gminy Sępólno Krajeńskie do rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Projekt UCHWAŁA NR IX/    /2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 czerwca 2015 r.w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Sępólno Krajeńskiedo rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.Na podstawie art. 99 ust. 1 [...]

Projekt uchwały NR IX/ ... /2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR IX/ ... /2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 czerwca 2015 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziałuGminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborczePobierz [...]

Projekty uchwały NR IX/ ... /2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR IX/ ... /2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 czerwca 2015 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno KrajeńskiePobierz [...]

Projekt uchwały nr IX/…/2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2014 rok

UCHWAŁA Nr IX/…/2015 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 czerwca 2015 r.     w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2014 rok pobierz [...]

Projekt uchwały nr NR IX/.../2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/.../2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 czerwca 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok pobierz [...]

Projekt uchwały nr VIII/…../2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

UCHWAŁA Nr VIII/…../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2015 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok pobierz [...]

Projekt uchwały Nr VIII/…./2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

UCHWAŁA Nr VIII/…./2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2015 r.   w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok pobierz [...]

Projekt uchwały Nr VIII/…./2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2014 rok

UCHWAŁA Nr VIII/…./2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2015 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2014 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

Projekt UCHWAŁA  Nr  VIII/   /2015      RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM      z dnia  27 maja  2015 [...]

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu w Dziechowie

Projekt UCHWAŁA  Nr  VIII/    /2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Dziechowie    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 [...]

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału w pracach nad przygotowaniem i realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

ProjektUCHWAŁA NR VIII/   /2015RADY MIEJSKIEJ W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 maja 2015 r.w sprawie wyrażenia woli udziału w pracach nad przygotowaniem i realizacjąLokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020Na podstawie art. 18 ust. [...]

Projekt uchwały nr VIII/…/2015 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr  VIII/…/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 27 maja 2015 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie  pobierz [...]

UCHWAŁA Nr VII/……/2015 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

UCHWAŁA  Nr   VII/……/2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  29 kwietnia  2015  r.w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrodypobierz [...]

UCHWAŁA Nr VII/……/2015 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE RAJEŃSKIM z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

UCHWAŁA  Nr   VII/……/2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  29 kwietnia  2015  r.w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrodypobierz [...]

Projekt uchwały nr VII/.../2015 zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr  VII/…/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 29 kwietnia2015 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały nr VII/.../2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/.../2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 kwietnia 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ..

Projekt   UCHWAŁA Nr VI/      /2015RADY  MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM            z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad [...]

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

  UCHWAŁA  Nr  VI/      /2015  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM    z dnia  25  marca  2015 r.       w sprawie nieodpłatnego nabycia [...]

UCHWAŁA NR VI/ /15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR VI/ /15RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 marca 2015 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziałuGminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania [...]

Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek".

projekt UCHWAŁA NR ……./……./2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek".   Na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 i [...]

Projekt - UCHWAŁA Nr VI/…/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr  VI/…/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 25 marca 2015 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

UCHWAŁA Nr VI/…/2015 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej

UCHWAŁA Nr   VI/…/2015  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki płatniczej pobierz [...]

Projekt uchwały Nr VI/…/2015 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA Nr   VI/…/2015  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2015 r.   w sprawie  zaciągnięcia pożyczki   pobierz [...]

projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt     UCHWAŁA Nr V/     /2015 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lutego 2015 r.   w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w [...]

w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

ProjektUCHWAŁA Nr V/     /2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  25  lutego 2015 r.w sprawie diet  i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących [...]

Projekt uchwały nr V/.../2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/.../2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lutego 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok pobierz [...]

Projekt uchwały dot. zamiany nieruchomości

Projekt   UCHWAŁA  Nr  IV/      /2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych we Włościborzu     [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości

Projekt   UCHWAŁA  Nr   IV/     /2015RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  28 stycznia  2015r. w sprawie  nabycia  na  własność Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targowa i Chopina w Sępólnie Kraj.

UCHWAŁA Nr   IV /…./2015 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Sępólnie Krajeńskim

Projekt   UCHWAŁA NR IV/……/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w [...]

Projekt uchwały Nr IV/.../2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr IV/…/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 28 stycznia 2015 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie& [...]

Projekt uchwały NR IV/.../2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/.../2015RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 stycznia 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok pobierz [...]

Projekt uchwały nr III/.../2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/.../2014RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 grudnia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

  UCHWAŁA  Nr     II/     /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 08 grudnia  2014 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 69 w Sępólnie [...]

Projekt Uchwały z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Projekt UCHWAŁA Nr        /       /14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 8 grudnia 2014r.   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia .................... 2014 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rokpobierz [...]

Projekt uchwały z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia .................... 2014 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rokpobierz [...]

Projekt uchwały z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia .................... 2014 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegopobierz [...]

Projekt uchwały z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 8 grudnia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rokpobierz [...]

Projekt uchwały z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia .................... 2014 r.w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od [...]

Projekt budżetu na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt uchwały w sprawie projektu budżetu na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz Załącznik Nr 1 - cz. 2.pdf (3878kB) pobierz Załącznik Nr 1 - cz. 3.pdf [...]

projekt uchwały opiniującej uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sępólno Krajeńskie

     UCHWAŁA Nr L/...../2014 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 października 2014 r.     opiniująca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wyznaczenia [...]

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targowa i Chopina w Sępólnie Krajeńskim

  UCHWAŁA Nr L/…../14 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 października 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 69 w Sępólnie Krajeńskim

Projekt   UCHWAŁA  Nr   L/      /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  30 października  2014 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 69 w [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we Włościborzu dz. 370/7

Projekt                                           [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nierucvhomości położonej we Włościborzu - dz. 370/6

Projekt   UCHWAŁA   Nr  L/      /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 października  2014 [...]

Projekt uchwały Nr L/…./14 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

 UCHWAŁA Nr L/…/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 października 2014 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wie [...]

Projekt uchwały UCHWAŁY NR L/.../14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/.../14RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 października 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępól [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

UCHWAŁA  Nr  L/   /14  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 października 2014 r.w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami [...]

Projekt uchwały XLIX/.../14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIX/.../14RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 września 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rokpobierz [...]

Projekt uchwały Nr XLIX/…../14 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XLIX/…../14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 września 2014 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek

UCHWAŁA Nr XLIX/…/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 września 2014 r.     w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej [...]

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2020

-projekt-   UCHWAŁA Nr XLVIII/…./14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju  [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do realizacji projektu pn.: „Pracujemy na naszą przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ProjektUCHWAŁA NR XLVIII /      /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 sierpnia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do realizacji projektu pn.: „Pracujemy na naszą przyszłość” w ramach [...]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

Projekt UCHWAŁA Nr XLVIII/…../14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 sierpnia 2014r.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego     Na podstawie art. 18 [...]

Projekt uchwały - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Iłowie

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XLVIII/       /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  28 sierpnia  2014  r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w [...]

projekt uchwały - zamiana gruntów

Projekt   UCHWAŁA  Nr  XLVIII/         /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  28 sierpnia  2014 r. w sprawie zamiany gruntów   Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Projekt uchwały w sprawie wydzierzawienia na okres 8 lat gruntu położonego w Dziechowie

Projekt   UCHWAŁA Nr  XLVIII/        /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 8 lat gruntu położonego w Dziechowie    Na [...]

Projekt uchwały - sprzedaż nieruchomości położonej w Sepólnie Kraj.

Projekt     UCHWAŁA  Nr   XLVIII/      /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  28 sierpnia 2014  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Przedsiębiorca Roku w Gminie Sępólno Krajeńskie”

UCHWAŁA NR XLVIII/.../14RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Przedsiębiorca Roku w Gminie Sępólno Krajeńskie” [...]

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w prawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XLVIII/ /14RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutówjednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

Projekt UCHWAŁY NR XLVIII/ /14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim w drodze wniesienia wkładu pieniężnego

UCHWAŁA NR XLVIII/   /14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 sierpnia 2014r.   w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim spółki z [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLVIII/…./14 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XLVIII/…./14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt UCHWAŁY NR XLVIII/…../14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/…../14RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 sierpnia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XLVII/.../14RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze [...]

Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

  UCHWAŁA Nr XLVI/      /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  30 czerwca 2014 r. w sprawie przejęcia zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sępólno [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy Placu Wolności 21b w Sępólnie Krajeńskim

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XLVI/       /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  30 czerwca  2014 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy Placu Wolności 21b w [...]

Projekt - uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Włościborzu

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XLVI/         /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  30 czerwca  2014  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych we [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedazy nieruchomości położonych w miejscowości Sikorz i Wiśniewa

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XLVI/         /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  30 czerwca  2014  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w [...]

Projekt uchwały w sprawie nieruchomości położonych w Wiśniewie

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XLVI/         /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  30 czerwca  2014  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedazy nieruchomości położonej w Sepólnie Krajeńskim

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XLVI/     /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  30 czerwca 2014  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

Projekt uchwały NR XLVI/…/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/…/14RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 czerwca 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2013 rok

Projekt UCHWAŁA Nr XLVI/…/14 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 czerwca 2014 r.     w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2013 rok [...]

Uchwała nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014

Uchwała nr XLV/346/14Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 maja 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok pobierz Uch Nr XLV 346 14.pdf (3204kB) Uchwała [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

UCHWAŁA Nr XLV/…/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2014 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

UCHWAŁA Nr XLV/…/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2014 r.   w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2013 rok

UCHWAŁA Nr XLV/.../14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2014 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2013 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się

Uchwała Nr XLIV/..... /14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, [...]

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Uchwała Nr XLIV/...../14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku dla osób wskazanych [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XLIV/     /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  24 kwietnia 2014  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

Projekt UCHWAŁY NR XLIV/.../14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/.../14RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 kwietnia 2014 r.zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do realizacji projektu pn.: „Pracujemy na naszą przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR  XLIII/ ......... /14 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 marca 2014 r.   w sprawie upoważnienia do realizacji projektu pn.: „Pracujemy na naszą przyszłość” w ramach Europejskiego [...]

projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Sępólno Krajeńskie na lata 2009-2014 przyjętego uchwałą Nr XLVIII/350/10 Rady Miejskiej

Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Sępólno Krajeńskie na lata 2009-2014 przyjętego uchwałą Nr XLVIII/350/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Lokalnego [...]

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Projekt                                         & [...]

Projekt uchwały NR XLIII/.../14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIII/.../14RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 marca 2014 r.zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rokpobierz [...]

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości w formie darowizny

Projekt   UCHWAŁA  Nr XLII/      /14RADY  MIEJSKIEJ  w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 lutego 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz osób fizycznych [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XLII/      /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nabycia na własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonej  w [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020

Projekt UCHWAŁA NR XLII/    /14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i  Gminy [...]

Projekt UCHWAŁY NR XLII/.../14 z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/.../14RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 lutego 2014 r.zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rokpobierz [...]

Proj. Uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

projekt                                         &nb [...]

Projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród, za osiągnięte wyniki sportowe..

  projekt                                       &nb [...]

w sprawie wyróżnień i nagród, za osiągnięte wyniki sportowe

projekt                                         &nb [...]

w Sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe..

projekt                                         &nb [...]

W sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

projekt                                         &nb [...]

Projekt uchwały: w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

projekt                                         &nb [...]

projekt uchwały w sprawie:w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

projekt                                         &nb [...]

projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

projekt                                         &nb [...]

projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

projekt   UCHWAŁA Nr  XLI/…/14 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 stycznia 2014r.                  w sprawie wyróżnień i [...]

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sępolno Krajeńskie

 projekt      UCHWAŁA  NR XLI/…/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 stycznia 2014 r.     w sprawie wyrażenia woli  przystąpienia do opracowania i wdrażania [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości

                                         &nbs [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLI/…/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XLI/…/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 stycznia 2014 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XLI/.../14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA  Nr XLI/…/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 stycznia 2014 r.     w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących [...]

Projekt UCHWAŁY NR XLI/.../14 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI/.../14RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 stycznia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rokpobierz [...]

projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Sępólno Krajeńskie do spółki działającej pod firmą „Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”

ProjektUCHWAŁA  Nr XL /     /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia   27 grudnia  2013 r.uchylająca  uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Sępólno Krajeńskie do spółki [...]

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020

 PROJEKTUCHWAŁA  Nr   XL/    /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 grudnia  2013 r.w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020     [...]

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

ProjektUCHWAŁA Nr XL/     /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony ŚrodowiskaNa podstawie art. 21 ust. [...]

projekt zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Projekt UCHWAŁA Nr XL/     /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i ZdrowiaNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z [...]

projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzciany oraz w Sołectwie Wałdowo na kadencję 2011 – 2014

ProjektUCHWAŁA Nr  XL/     /13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2013 r.w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzciany oraz w Sołectwie Wałdowo na [...]

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

ProjektUCHWAŁA NR XL/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2013 r.w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji [...]

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt uchwał w sprawie  budżetu na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XL/.../13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XL/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rokpobierz [...]

Projekt uchwały UCHWAŁA Nr XL/…/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt UCHWAŁA Nr  XL/…/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 grudnia 2013 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości połozonych w Sępólnie Kraj. przy Placu Wolności

Projekt UCHWAŁA   Nr   XL/        /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia  2013r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy Placu [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim (ul.27 Stycznia)

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XL/     /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  27 grudnia 2013  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Projektz dnia 19 listopada 2013 r.Zatwierdzony przez .........................UCHWAŁA NR XXXIX / / 13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyróżnień i [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA NR XXXIX/……./2013 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA Nr XXXIX/    /13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 listopada 2013r.   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania [...]

Projekt Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływana członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR    XXXIX/         /13 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z  dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływana członków [...]

Projekt uchwały nr XXXIX/.../13 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty

UCHWAŁA NR XXXIX/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej [...]

Projekt uchwały nr XXXIX/.../13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 listopada 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rokpobierz [...]

Projekt uchwały nr XXXIX/....13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXXIX/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegopobierz [...]

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

Projekt UCHWAŁA NR XXXVIII/   /13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 października 2013r.   zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce [...]

Projekt UCHWAŁY NR XXXVIII/.../13 z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

ProjektUCHWAŁA NR XXXVIII/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 października 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rokpobierz [...]

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

ProjektUCHWAŁA  Nr XXXVIII/     /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia   24   października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XXXVII/     /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  25 września  2013  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Piasecznie

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXXVII/       /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 września  2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Piasecznie   Na podstawie [...]

Projekt uchwały Nr XXXVII/.../13 z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 września 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelów

Projekt UCHWAŁA Nr XXXVII/…./13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelów pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim w drodze wniesienia wkładu pieniężnego

Projekt UCHWAŁA NR XXXVII/…/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 września 2013r.   w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim spółki z [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy [...]

Projekt uchwały NR XXXVI/..../13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/..../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 sierpnia 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rokpobierz [...]

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

UCHWAŁA Nr XXXIV/…/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2013 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXXIV/…/13  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2013 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2012 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXXIV/…./13 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2013 r.     w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2012 rok pobierz [...]

UCHWAŁA Nr XXXIV/…/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr  XXXIV/…/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2013 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt UCHWAŁY NR XXXIV/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprzedaży gruntów

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXXIV/       /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprzedaży gruntów   Na podstawie art. [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów w Niechorzu

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXXIV/         /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 czerwca  2013 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Niechorzu   Na [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów we Włościborzu

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXXIV/         /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 czerwca  2013 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych we [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości położonych w Wiśniewie

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XXXIV/     /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 czerwca 2013r. w sprawie nabycia na własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonych  w [...]

Orojekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

projekt Uchwała Nr XXXIV/…../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 czerwca 2013r. w sprawie  wyboru przedstawiciela Gminy Sępólno Krajeńskie do rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego   Na podstawie art. 99 [...]

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Kawle na kadencję 2011-2014

ProjektUCHWAŁA Nr XXXIV/     /13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Kawle na kadencję 2011-2014Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Projekt UCHWAŁA Nr ………/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2013 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Projekt UCHWAŁA Nr ……………./13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2013 r.   w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Na [...]

UCHWAŁA NR XXXIII/ /2013 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.

PROJEKT UCHWAŁA NR XXXIII/   /2013RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 31 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXXIII/ /2013 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.

PROJEKT UCHWAŁA NR XXXIII/   /2013RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 31 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania [...]

UCHWAŁA NR XXXII/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXII/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 kwietnia 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający ...

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania [...]

Projekt uchwały w sprawie pryjęcia programu opieku nad zwierzętami bezdomnymi

  Projekt                                       & [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2013 r.

Projekt   UCHWAŁA  Nr  XXXI/    /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzenie [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

  UCHWAŁA  Nr    XXXI/     /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 marca  2013r. w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonych w Piasecznie    Na [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXXI/       /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 marca  2013 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych na terenie gminy Sępólno [...]

Projekt uchwały NR XXXI/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 marca 2013 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rokpobierz [...]

Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 2013-2015

Projekt UCHWAŁA Nr XXX/   /13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 2013-2015   Na podstawie [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedazy nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt   UCHWAŁA   Nr  XXX/       /13          RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości [...]

Projekt uchwały Nr XXX/…./13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr  XXX/…./13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 lutego 2013 r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XXX/…./13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA  Nr XXX/…./13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 lutego 2013 r.     w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących [...]

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Sępólno Krajeńskie do spółki działającej pod firmą „Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”

Projekt UCHWAŁA NR XXX/…./2013 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 lutego 2013r.   w sprawie przystąpienia przez Gminę Sępólno Krajeńskie do spółki działającej pod firmą „Rypińskie Towarzystwo [...]

Projekt uchwały NR XXX/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok 

UCHWAŁA NR XXX/.../13RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 lutego 2013 r.w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości

Projekt   UCHWAŁA  Nr  XXIX/       /13RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia      stycznia  2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt   UCHWAŁA Nr XXVII/     /12 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2012 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, [...]

Projekt uchwały NR XXVII/..../12 w sprawie opłaty targowej na 2013 r.

Projekt uchwały NR XXVII/..../12 w sprawie opłaty targowej na 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/..../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie opłaty targowej na 2013 r.   [...]

Projekty uchwał NR XXVII/..../12 w sprawie nadania nazw ulic w Sępólnie Krajeńskim

                                         &nbs [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

ProjektUCHWAŁA  Nr XXVII/     /12RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXVII/.../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVII/.../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów.

UCHWAŁA NR XXVII/.../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu [...]

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie.

UCHWAŁA NR XXVII/.../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli [...]

Projekt uchwały NR XXVII/..../12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXVII/..../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/..../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/..../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rokpobierz [...]

Projekt uchwały Nr XXVII/……/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXVII/……/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 listopada 2012 r.   w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty

UCHWAŁA NR XXVII/.../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej [...]

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

ProjektUCHWAŁA NR XXVII/../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowaniaProjekt uchwały [...]

projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów (Sikorz - Świdwie)

Projekt   UCHWAŁA  Nr  XXVI/       /12RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2012 r. w sprawie zamiany gruntów   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntu

Projekt                           UCHWAŁA  Nr  XXVI/        /12RADY  [...]

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie.

ProjektUCHWAŁA NR XXVI/.../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2012 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów

ProjektUCHWAŁA NR XXVI/.../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2012 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ProjektUCHWAŁA NR XXVI/.../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2012 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pobierz [...]

Projekt uchwały nr XXVI/…../12 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXVI/…../12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2012 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie   pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XXVI/…./12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/…./12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2012 r.   w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ProjektUCHWAŁA NR XXVI/.../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2012 r.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ProjektUCHWAŁA NR XXVI/.../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2012 r.w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymipobierz [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

ProjektUCHWAŁA Nr XXV/…./12RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września  2012r.zmieniająca uchwałę  w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za  osiągniętewyniki sportowe.Na podstawie art. 18 ust. [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Radońsku

Projekt UCHWAŁA  Nr   XXV /        /12RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 września  2012 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonej w [...]

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji w jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji

UCHWAŁA NR  XXV/     /12 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJENSKIM z dnia 27 września  2012 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji w [...]

Projekt uchwały Nr XXV/…/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXV/…/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2012 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XXV/…../12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXV/…../12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2012 r.   w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok pobierz [...]

projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Projekt UCHWAŁA Nr XXIV/      /12 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2012r.   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury,  Sportu i [...]

projekt uchwały w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego

Projekt UCHWAŁA  Nr  XXIV/        /12RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  30  sierpnia 2012 r. w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego   Na podstawie art. [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów połozonych na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt   UCHWAŁA  Nr   XXIV/        /12RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  30 sierpnia  2012 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych na terenie miasta i [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych na terenie gminy Sępólno Kraj.

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXIV/          /12RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  30 sierpnia  2012 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych na terenie gminy [...]

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim i we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie.

- projekt -UCHWAŁA Nr XXIV/……/12RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy [...]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn

UCHWAŁA Nr XXIV/…/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn pobierz [...]

Projekt uchwały UCHWAŁA Nr XXIV/..../12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXIV/..../12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2012 r.   w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok pobierz [...]

Projekt uchwałay w sprawie uchylenia uchwał dot. przystąpienia do sporzadzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

                                         &nbs [...]

projekt uchwałay w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Świdwie, gminy Sępólno Krajeńskie

-projekt-UCHWAŁA Nr XXII/…./12RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2012r.           w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2011 rok.

UCHWAŁA Nr ………./12 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2012 roku   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2011 rok. [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim za 2011 rok.

UCHWAŁA Nr ………./12 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2012 roku   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim za 2011 rok. [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXII/…../12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXII/…../12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2012 r.    w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok pobierz [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXII/…../12 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXII/…../12RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

Projekt uchwały XXI/…../12 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXI/…../12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2012 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

Projekt uchwały Nr XXI/…./12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXI/…./12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2012 r.    w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok [...]

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

UCHWAŁA Nr XXI/…/12 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2012 roku   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. [...]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

UCHWAŁA Nr XXI/…/12 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2012 roku   w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XX/…./12 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XX/…./12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 kwietnia 2012 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XX/…/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XX/…/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 kwietnia 2012 r.    w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt   UCHWAŁA  Nr            /12RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i [...]

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Projekt                                         & [...]

Projekt uchwały w sprawie odbudowy Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla w Sępólnie Kraj. 

Uchwała Nr ....................Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 marca 2012 r.w sprawie odbudowy Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla w Sępólnie Kraj. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca [...]

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Skarpa oraz w Sołectwie Zalesie na kadencję 2011 – 2014 

Uchwała Nr XIXRady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 marca 2012 r.w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Skarpa oraz w Sołectwie Zalesie na kadencję 2011 – 2014 Na podstawie [...]

Projekt uchwały UCHWAŁA Nr XIX/…/12 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XIX/…/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 marca 2012 r.     zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

Projekt uchwały Nr XIX/…/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XIX/…/12  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 marca 2012 r.    w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok [...]

Projekt uchwały Nr XIX/…./12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki

            UCHWAŁA  Nr XIX/…./12RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 marca 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków [...]

Projekt UCHWAŁY Nr ........z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2012 rok

UCHWAŁA Nr ........ z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2012 rok [...]

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Zalesie na kadencję 2011 – 2014 

Uchwała Nr ....................Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 23 lutego 2012 r.w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Zalesie na kadencję 2011 – 2014 Na podstawie art.35 ust. 1 i 3 pkt [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XVIII/…/12 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XVIII/…/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 23 lutego 2012 r.     zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XVIII/…./12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVIII/…./12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 23  lutego 2012 r.    w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok [...]

projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt                                         [...]

projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt                                         [...]

projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt                                         [...]

projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt                                         [...]

projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt                                         [...]

projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Projekt                                         [...]

projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt                                         [...]

projekt uchwały wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 

Uchwała Nr ....................Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 26 stycznia 2012 r.w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin Na podstawie art. [...]

projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Włościbórz na kadencję 2011 – 2014 

Uchwała Nr ....................Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 26 stycznia 2012 r.w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Włościbórz na kadencję 2011 – 2014 Na podstawie art.35 ust. 1 i 3 pkt [...]

projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne zabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt UCHWAŁA  Nr            /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia na mienia komunalne zabudowanej nieruchomości położonej w [...]

projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Młyńskiej

Projekt UCHWAŁA  Nr            /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia na mienia komunalne nieruchomości położonej w Sępólnie [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Zbożu

Projekt UCHWAŁA   Nr             /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych w   [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Hallera 16 w Sępólnie Krajeńskim

Projekt   UCHWAŁA  Nr                /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  29 grudnia  2011 r.   w sprawie sprzedaży lokalu [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Sępólnie Krajeńskim

Projekt   UCHWAŁA   Nr             /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych w   Sępólnie [...]

projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Świdwie i Kawle

Projekt UCHWAŁA  Nr            /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia na mienia komunalne nieruchomości położonych w miejscowości [...]

Projekt uchwały Nr XVI/…./11 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

UCHWAŁA  Nr XVI/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 grudnia 2011r.   w sprawie zmian budżetu na 2011 rok pobierz [...]

Projekt uchwały Nr XVI/…/11 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XVI/…/11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 grudnia 2011 r.     zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na 2012 rok

UCHWAŁA  Nr XVI/…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  29 grudnia 2011 r.   w sprawie dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na 2012 rok pobierz [...]

projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2012 rok

Projekt uchwały nr NR XV/.../11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na 2012 rok [...]

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

UCHWAŁA NR XV/   /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 listopada 2011 r.   w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sępólno [...]

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

UCHWAŁA  Nr XV/   /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 listopada 2011 r.  w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami [...]

w sprawie przyjęcia Gminnego Proramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2012

UCHWAŁA Nr XV/…/11RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 pobierz projekt [...]

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016

UCHWAŁA Nr XV/      /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 listopada 2011 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na  [...]

UCHWAŁA Nr XV/…./11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XV/…./11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 listopada 2011 r.     zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

UCHWAŁA Nr XV/…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

UCHWAŁA  Nr XV/…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 listopada 2011r.   w sprawie zmian budżetu na 2011 rok pobierz [...]

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

ProjektUCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychpobierz [...]

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

ProjektUCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegopobierz [...]

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

ProjektUCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rokpobierz [...]

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/.../11RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rokpobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatów przyrody

projekt Uchwała Nr XIV/………/11Rady Miejskiej w Sępólnie  [...]

Projekt uchwały wyrażający zgodę na zawarcie ugody przed Komisją Regulacyjną w Warszawie

  UCHWAŁA  Nr     /       / 11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia    października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Komisją [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy Pl.Wolności

Projekt UCHWAŁA   Nr         /        /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia     października  2011r. w sprawie [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XIV/…./11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt UCHWAŁA Nr XIV/…./11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 października 2011 r.     zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XIV/…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

UCHWAŁA  Nr XIV/…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 października 2011r.   w sprawie zmian budżetu na 2011 rok pobierz [...]

projekt Uchwały Nr XIII/...../11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

-Projekt-UCHWAŁA Nr XIII/……/11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność [...]

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników

Projekt   Uchwała Nr   /   /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września  2011 r.   w sprawie wyboru [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ...

         Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 [...]

Projekt uchwały Nr XIII/…/11 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Projekt                          UCHWAŁA  Nr XIII/…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 [...]

Projekt uchwały Nr XIII/…/11 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt UCHWAŁA Nr XIII/…/11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2011 r.     zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Gminę Sępólno Krajeńskie składników majątkowych na stan Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

ProjektUCHWAŁA Nr XIII/…/11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 września  2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Gminę Sępólno Krajeńskie składników majątkowych [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Lutowie

Projekt                                         & [...]

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Projekt                                         & [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XII/…/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Projekt                             UCHWAŁA  Nr XII/…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XII/…./11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt                                  UCHWAŁA Nr XII/…./11 RADY [...]

Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ...

                                       UCHWAŁA [...]

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Kawle...

Projekt                                         & [...]

Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt UCHWAŁA Nr    X/        /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie Na podstawie art. 18 [...]

Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt UCHWAŁA Nr   X/        /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Projekt uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Projekt UCHWAŁA Nr   X/        /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 czerwca 2011 r.   w sprawie diet  i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących [...]

Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji

Projekt UCHWAŁA NR  X/      / 11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJENSKIM z dnia   30 czerwca  2011 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Sportu [...]

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie”

projekt UCHWAŁA Nr X/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 czerwca 2011r.   w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno [...]

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu Gminy Sępólno Krajeńskie o usuwaniu azbestu

projekt UCHWAŁA Nr X/..…./11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 [...]

projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości połozonej w Dziechowie

Projekt                                        [...]

Projekt uchwały Nr X/…./11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Projekt                         UCHWAŁA  Nr X/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

ProjektUCHWAŁA  Nr X/…../11 RADY  MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011 roku   w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Gminę Sępólno Krajeńskie składników majątkowych stanowiących inwestycje infrastruktury technicznej powstałych w wyniku realizacji inwestycji własnych Gminy na stan Zakładu Gospodarki K

Projekt UCHWAŁA Nr X/…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Gminę Sępólno Krajeńskie składników majątkowych stanowiących [...]

Informacja o rolnictwie

Informacja o rolnictwie   Gmina Sępólno Krajeńskie posiada duży procent lesistości terenu o bardzo interesujących walorach przyrodniczych i turystycznych. Jest jednocześnie gminą rolniczą dużym udziale gleb lekkich i bardzo [...]

Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Sępólno Krajeńskie

Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskimo stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Sępólno Krajeńskie za okres od 01.01.2010 r. do 13.05.2011 r. [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę określającą granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

Projekt UCHWAŁA  Nr IX /       /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 maja 2011 r.   zmieniająca uchwały określające granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Projekt UCHWAŁA Nr IX/    /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 maja 2011 r.   w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów [...]

Projekt uchwały w sprawie sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyborów ławników sądowych na kadencję 2012-2015.

Projekt    UCHWAŁA Nr  IX/       /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 maja 2011 roku   w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyborów ławników [...]

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2011 rok - 26 maja 2011 r.

Projekt                            UCHWAŁA  Nr IX/…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z [...]

Projekt uichwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr IX/…./11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 maja 2011 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie Pobierz    [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt UCHWAŁA Nr   /      /11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 maja  2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na rok 2011.

ProjektUchwała NR VIII/..../11Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 27 kwietnia 2011 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na rok 2011.Na podstawie art. 6 i 7 [...]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

PROJEKTUCHWAŁA Nr VIII/…./11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 kwietnia 2011 rokuw sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

PROJEKTUCHWAŁA Nr VIII/…./11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 kwietnia 2011 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy [...]

Projekt uchwały Nr VI/ /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Projekt     UCHWAŁA  Nr  VI/   /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia 31 marca 2011 r.     w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę [...]

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Sępólna Krajeńskiego polegającej na włączeniu do miasta Sępólna Krajeńskiego części obszarów Sołectw: Niechorz, Świdwie i Wiśniewka

Projekt     UCHWAŁA Nr VI/   /11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  31 marca 2011 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Sępólna Krajeńskiego polegającej na [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planów Odnowy Miejscowości” dla miejscowości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt     UCHWAŁA Nr VI/   /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 marca 2011 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planów Odnowy Miejscowości” dla [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów połozonych w Wiśniewie

Projekt   UCHWAŁA   Nr  VI/      /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Wiśniewie   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w Sępólnie Kraj. przeznaczonych pod budowę garaży

Projekt UCHWAŁA   Nr  VI/      /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Sępólnie Krajeńskim przeznaczonych pod budowę garaży [...]

Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

UCHWAŁA  Nr VI/…./11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok pobierz   [...]

Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr VI/…./11RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 31 marca 2011 r.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie  pobierz   [...]

Projekt - uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA  Nr VI/……/11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

UCHWAŁA Nr  V/…../11RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lutego 2011 r.w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu.      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Filialnej Zespołu Szkół w Wałdowie z siedzibą w Zalesiu.

UCHWAŁA  Nr  V/…./11RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lutego 2011 r.w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Filialnej Zespołu Szkół w Wałdowie z siedzibą w Zalesiu.      Na podstawie art. 18 [...]

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planów Odnowy Miejscowości"

Projekt    UCHWAŁA Nr V/     /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25  lutego  2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planów Odnowy Miejscowości” dla miejscowości [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Hallera 9 w Sępólnie Kraj.

  UCHWAŁA  NR  V/     /11RADY MIEJSKIEJ  W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  25 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Hallera 9 w Sępólnie Kraj.   Na [...]

Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie na okres 10 lat nieruchomości w Piasecznie

Projekt UCHWAŁA Nr   V/    /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie na okres 10 lat nieruchomości położonej w Piasecznie    Na podstawie art. 18 [...]

Projekt - UCHWAŁA Nr V/…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

PROJEKT                        UCHWAŁA  Nr V/…/11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lutego 2011r.w sprawie zmian [...]

Projekt UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Projekt     UCHWAŁA Nr  IV /…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r.   w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte  wyniki [...]

Projekt UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Projekt     UCHWAŁA Nr  IV /…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r.   w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte  wyniki [...]

Projekt UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt   UCHWAŁA Nr  IV /…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki [...]

Projekt UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt     UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r.   w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki  sportowe [...]

Projekt UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Projekt       UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r.     w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki  sportowe [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości w Sikorzu

Projekt UCHWAŁA  Nr IV/     /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 stycznia 2011 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne  niezabudowanej nieruchomości położonej w Sikorzu gm. Sępólno [...]

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na 2011 rok

UCHWAŁA NR IV/.../11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2011 rok [...]

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granic miasta Sępólna Krajeńskiego

Projekt UCHWAŁA Nr  IV/       /11RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granic miasta Sępólna [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 26 na Os.Słowackiego w Sępólnie Krajeńskim

Projekt UCHWAŁA  Nr   IV/     /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 stycznia  2011 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 26 na Os.Słowackiego 13 w Sępólnie [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedazy gruntów połozonych w Sepólnie Kraj. przy ul. Ogrodowej

Projekt   UCHWAŁA  Nr  IV/    /11RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  27 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy [...]

Projekt UCHWAŁY w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

UCHWAŁA  Nr IV/…/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r.   w sprawie zmian budżetu na 2011 rok Uchwała do pobrania Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów [...]

Projekt UCHWAŁY w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011 r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno KrajeńskieUchwała do pobrania Załącznik Nr 2 [...]

Projekt UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010 r. Nr LII/370/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 stycznia 2011 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010 r. Nr LII/370/10 w sprawie określenia wysokości [...]

Projekt UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały Nr LII/373/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

UCHWAŁA NR IV/.../11RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 stycznia 2011 r.w sprawie zmiany uchwały Nr LII/373/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 [...]

Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej

Projekt UCHWAŁA Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r.   w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z [...]

Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Projekt UCHWAŁA Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r.   w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   Na podstawie art. 21 ust. [...]

Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Projekt UCHWAŁA Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego

Projekt UCHWAŁA Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku [...]

Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Handlu

Projekt UCHWAŁA Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r.     w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Handlu       Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z [...]

Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Projekt UCHWAŁA Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej   Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt UCHWAŁA Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r.          w  sprawie   wyboru  Wiceprzewodniczących  [...]

Projekt UCHWAŁA Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt              UCHWAŁA Nr I/   /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  2  grudnia 2010r.   w sprawie wyboru [...]

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2011 rok

Projekt UCHWAŁA NR LII/.../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

projekt UCHWAŁY Nr LII/…../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA  Nr LII/…../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2010 r.   w sprawie zmian budżetu na 2010 rok treść uchwały [...]

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2010 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 roktreść uchwały [...]

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2010 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 roktreść uchwały [...]

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2010 r.w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnejtreść uchwały [...]

Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/.../10RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2010 r.w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rokTreść uchwały [...]

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2011 Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

PROJEKT UCHWAŁA  nr LII/…../10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2010 r.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2011 Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami [...]

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

  Projekt UCHWAŁA  Nr  LI /       /1 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  30 września 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości     Na [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy ulicy Prusa

Ptrojekt                                        &n [...]

Projekt UCHWAŁY Nr LI/.../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA  Nr LI/.../10  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 września 2010 r.  w sprawie zmian budżetu na 2010 rok  [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ul. Przemysłowej

Projekt                                         & [...]

Projekt uchwały w sprawie użytkowania przez okres 10 lat nieruchomości położonej w Dziechowie

PROJEKT                                        UCHWAŁA [...]

Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Projekt   UCHWAŁA Nr L  /      /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 sierpnia 2010 r.   w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu [...]

Projekt UCHWAŁY NR L II / 10 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt UCHWAŁA NR  L II   / 10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy [...]

Projekt UCHWAŁY Nr L/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1 i 248/2 położonych w Niechorzu, gmina Sę

Projekt UCHWAŁA Nr L/        /10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1 i [...]

Projekt UCHWAŁY Nr L/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno

Projekt UCHWAŁA Nr L/       /10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w [...]

Projekt UCHWAŁY Nr L/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 169/2 i 167/3 położonych w Sępólnie Krajeń

Projekt UCHWAŁA Nr L/       /10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 169/2 i [...]

Projekt UCHWAŁY Nr L/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały

UCHWAŁA Nr L/         /10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały: - Nr XLVII/341/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2010r., w [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w ramach inicjatywy lokalnej

PROJEKTUCHWAŁA  Nr       /10RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia        sierpnia 2010 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o [...]

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Sępoleńskiej Karty Współpracy” - Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

PROJEKT UCHWAŁA  nr ……………….RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia ……………2010 r. w sprawie przyjęcia „Sępoleńskiej Karty Współpracy” - Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie  z [...]

Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

UCHWAŁA  Nr L/.../10RADY  MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 26 sierpnia 2010 rokuw sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących [...]

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w By

Projekt   UCHWAŁA Nr XLVIII/   /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 czerwca 2010r.   w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie [...]

Projekt uchwały w sprawie dzierzawy gruntu na okres 7 lat

Projekt                                 UCHWAŁA Nr  [...]

Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

ProjektUCHWAŁA Nr XLVIII/    /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów [...]

Projekt UCHWAŁA Nr XLVIII/..../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Projekt  UCHWAŁA Nr  XLVIII/..../10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 czerwca 2010 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy [...]

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1 i 248/2 położonych w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XLVII/……./10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1 i 248/2 położonych w Niechorzu, gmina [...]

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie

-projekt-UCHWAŁA Nr XLVII/……./10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Świdwie, gmina [...]

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. 169/2 i 167/3

-projekt-UCHWAŁA XLVII/……./10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM zdnia 27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 169/2 i 167/3 położonych w Sępólnie [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Sępólnie Kraj. przy ul. Koronowskiej

Projekt   UCHWAŁA  Nr    XLVII/         /10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia  27 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Sępólnie [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży budynku gospodarczego przy ul. Młyńskiej 3 w Sępólnie Kraj.

Projekt   UCHWAŁA  Nr  XLVII/        /10RADY MIEJSKIEJ  w  SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży budynku  gospodarczego przy ulicy Młyńskiej 3 w [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLVII /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt UCHWAŁA Nr  XLVII        /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010r.   zmieniająca uchwałę  sprawie Statutu Gminy Sępólno [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLVII/…/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA Nr   XLVII/…/10   RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 maja 2010 r.w sprawie  zaciągnięcia pożyczki    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLVII/…./10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

UCHWAŁA Nr   XLVII/…./10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 maja 2010 r.w sprawie  zaciągnięcia kredytu    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Projekt                                        UCHWAŁA  [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek w Sępólnie Kraj. przy ulicy Reja

Projekt UCHWAŁA   Nr  XLIII/      /10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia      marca 2010 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy [...]

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Projekt              UCHWAŁA   Nr XLIII/…./10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 marca 2010 r.w sprawie zmian budżetu na 2010 [...]

Projekt UCHWAŁA Nr XLIII/..../10RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 marca 2010 r.w sprawie:  szczegółowych  zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o [...]

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt                 UCHWAŁA  Nr XLIII/.../10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 marca 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy [...]

-projekt- UCHWAŁA Nr XLII/……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wiśniewce, gmina Sępólno Krajeńskie.

UCHWAŁA Nr XLII/……../10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wiśniewce, gmina Sępólno [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sępólno Kraj.

Projekt                                   UCHWAŁA   Nr   [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Jazdrowie

Projekt                                  UCHWAŁA   Nr  [...]

Projekt uchwały UCHWAŁA Nr XLII/…/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

ProjektUCHWAŁA   Nr XLII/…./10RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 lutego 2010 r.w sprawie zmian budżetu na 2010 rok              [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLI /…...…/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

    Projekt   UCHWAŁA Nr  XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r.        w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLI /…..…/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

    Projekt   UCHWAŁA Nr  XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r.        w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLI /….…/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

    Projekt   UCHWAŁA Nr  XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r.        w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLI /……/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

    Projekt   UCHWAŁA Nr  XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r.        w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLI /……./10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

    Projekt   UCHWAŁA Nr  XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r.        w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

    Projekt   UCHWAŁA Nr  XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r.        w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

    Projekt   UCHWAŁA Nr  XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r.        w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za w

    Projekt UCHWAŁA Nr  XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 28 stycznia 2010r.        w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie [...]

Projekt uchwały Nr XLI/…./10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

ProjektUCHWAŁA   Nr XLI/…./10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 stycznia 2010 r.w sprawie zmian budżetu na 2010 rok               Na podstawie art. [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Sienkiewicza

 Projekt                                   UCHWAŁA   Nr [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Piasecznie

 Projekt                                  UCHWAŁA  Nr [...]

Projekt uchwały w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buczyna"

Projekt   UCHWAŁA  Nr XXXVIII/        /09RADY  MIEJSKIEJ  w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  29  października  2009 r.  w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedazy gruntów w Wiśniewie

Projekt   UCHWAŁA  Nr    XXXVIII/       /09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych w miejscowości [...]

Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów

Projekt UCHWAŁA  Nr  XXXVIII/        /09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 października 2009 r. w sprawie zamiany gruntów   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z [...]

projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2010 Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Projekt  UCHWAŁA  nr XXXVIII/   /09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek przy ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXXVII/         /09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 września  2009 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek położonych [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów w miejscowości Wysoka Krajeńska

Projekt   UCHWAŁA  Nr    XXXVII/        /09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia   24  września 2009 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych w [...]

Projekt uchwały Nr XXXVII/……/09 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Projekt                     UCHWAŁA   Nr  XXXVII/……/09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 września  2009 [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXXVI/ /09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim.

Projekt   UCHWAŁA Nr XXXVI/    /09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  27 sierpnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Zakład Gospodarki Komunalnej w [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXXVI/ /09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Projekt   UCHWAŁA Nr XXXVI/    /09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  27 sierpnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.     [...]

Projekt uchwały Nr XXXVI/…./09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Projekt                        UCHWAŁA   Nr  XXXVI/…./09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 [...]

Projekt uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie kartą płatniczą.

Projekt UCHWAŁA Nr  XXXVI/.../09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 sierpnia  2009 r. w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie kartą [...]

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2009 r.

pobierz   informacja z wykonania budżetu Gminy Sęp.pdf (854kB)pobierz   Spis załączników.pdf (293kB)pobierz   Załącznik Nr 1 a do Zarządzenia Nr Or. 0151-53 2009.doc (276kB)pobierz   Załącznik Nr 1 b do Zarządzenia Nr [...]

UCHWAŁA Nr XXXIII/ /09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

UCHWAŁA Nr XXXIII/      /09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 czerwca 2009 r.   w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli [...]

Projekt Uchwały Nr XXXIII/ /09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy ulicy 27 Stycznia

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXXIII/        /09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  25 czerwca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy ul. 27 [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXXIII/.../09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Projekt                       UCHWAŁA   Nr  XXXIII/.../09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 czerwca  [...]

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt                       UCHWAŁA   Nr XXXIII/..../09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  25  [...]

UCHWAŁA Nr XXXII/…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata

Projekt     UCHWAŁA  Nr XXXII/…../09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia 28 maja 2009 r.           w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska z [...]

UCHWAŁA Nr XXXII/ /09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

  projekt     UCHWAŁA Nr XXXII/   /09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  28 maja 2009r.   w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. [...]

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

  Projekt         UCHWAŁA Nr XXXII /    / 09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM   z dnia 28 maja 2009 r.     w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza [...]

projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. w sprawie przyjęcia statutu Świetlicy Terapełtycznej

UCHWAŁA  Nr XXXIII/     /09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie  przyjęcia statutu Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.h [...]

Projekt uchwały UCHWAŁY Nr XXXII/...../09 w sprawie zmian budżetu

Projekt                       UCHWAŁA   Nr  XXXII/...../09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 maja  [...]

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki - Budowa wodociągów

UCHWAŁA Nr  XXXII/.../09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 maja 2009 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki                Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

UCHWAŁA Nr  XXXII/.../09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 maja 2009 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki                  Na podstawie art. [...]

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

UCHWAŁA Nr  XXXII/.../09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 maja 2009 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki                Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kamień Pomorski na usunięcie skutków pożaru budynku mieszkalnego

UCHWAŁA Nr XXXII/.../09RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 maja roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kamień Pomorski na usunięcie skutków pożaru budynku mieszkalnego [...]

Projekt UCHWAŁY NR XXXI/…/09 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu w 2008 r. Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

UCHWAŁA NR XXXI/…/09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu w 2008 r. Burmistrzowi Sępólna [...]

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzi [...]

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

ProjektUCHWAŁA  Nr XXX/…../09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzenie ścieków.         Na [...]

Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na dzień 26 marca 2009 roku, godz. 10,00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul.T.Kościuszki 11 - sala sesyjna im. L.Prądzyńskiego.

Proponowany porządek obradXXX  sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimna dzień 26 marca 2009 roku, godz. 10,00w  Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,  ul.T.Kościuszki 11-  sala  sesyjna  im. [...]

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 rok.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 rok. [...]

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.

ProjektUCHWAŁA Nr XXX/     /09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 marca 2009r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXX/..../09 w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

UCHWAŁA   Nr  XXX/..../09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. [...]

Projekt Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj.

Projekt     UCHWAŁA   Nr  XXIX/      /09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  26 lutego  2009 r.     w sprawie sprzedaży nieruchomości [...]

Informacja na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dotycząca zarządzania obiektami Gminnego Przedszkola Nr 1 i Gminnego Przedszkola Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz planach i kierunkach działania na przyszłość.

Informacja na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimdotycząca zarządzania obiektami Gminnego Przedszkola Nr 1 i Gminnego Przedszkola Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz planach i kierunkach działania na przyszłość.1.Sytuacja [...]

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

Projekt   UCHWAŁA   Nr  XXIX/         /09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 lutego  2009 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego   Na [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Niechorzu, Piasecznie, Radońsku i Wisniewie

Projekt                                       UCHWAŁA [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Wiśniewie

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXIX/        /09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  26 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości płożonej w Wiśniewie   Na podstawie [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXIX/…./09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia    lutego 2009 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr [...]

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Sępólno Krajeńskie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko w

UCHWAŁA Nr XXIX/…./09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia    lutego 2009 r.     w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Sępólno Krajeńskie projektu w ramach [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXIX/…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 lutego 2009 r.

UCHWAŁA   Nr  XXIX/…../09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 [...]

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

ProjektUCHWAŁA Nr XXVIII/   / 09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 stycznia 2009 r.w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Burmistrza Sępólna KrajeńskiegoNa podstawie [...]

Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Jeziornej w Sępólnie Kraj.

Projekt UCHWAŁA  Nr XXVIII/         /09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  29 stycznia 2009 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości zabudowanej,  położonej [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXVIII/…./09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVIII/….…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r.   w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.         [...]

PROJKET UCHWAŁY Nr XXVIII/…..…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVIII/….…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r.   w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXVIII/.…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVIII/….…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r.   w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXVIII/……/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVIII/….…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r.   w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXVIII/….…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVIII/….…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r.   w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXVIII/…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r.

Projekt    UCHWAŁA   Nr  XXVIII/…./09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o [...]

Projekt Uchwały Nr XXVII/.../08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

PROJEKT UCHWAŁA NR   XXVII/.../08RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM                  z dnia  30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego [...]

Projekt Uchwały Nr XXVII/.../08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

PROJEKT UCHWAŁA NR  XXVII/       /08RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli [...]

Projekt Uchwały Nr XXVII/..../08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

PROJEKT Uchwała nr XXVII/    /08Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot [...]

projekt uchwały w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

Projekt   UCHWAŁA   Nr  XXVII/       /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia       grudnia  2008 r. w sprawie oddania gruntu w użytkowanie [...]

projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów w miejscowości Wysoka

Projekt           UCHWAŁĄ   NR XXVII/       /08RADY MIEJSKIEJ  w  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIMz [...]

UCHWAŁA Nr XXVII/….…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym

UCHWAŁA Nr XXVII/….…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008 r.    w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.     Na podstawie § 3 i § 7 [...]

UCHWAŁA Nr XXVII/……/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

UCHWAŁA Nr XXVII/….…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008 r.   w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.     Na podstawie § 3 i § 7 uchwały [...]

UCHWAŁA Nr XXVII/….…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

UCHWAŁA Nr XXVII/….…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008 r.     w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.     Na podstawie § 3 i § 7 [...]

UCHWAŁA Nr XXVII/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim i podległych jemu pracowników.

projekt       UCHWAŁA Nr XXVII/   /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  30 grudnia  2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXVII/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXVII/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008

Projekt                          UCHWAŁA   Nr  XXVII/…/08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia [...]

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli

Projekt UCHWAŁA Nr XXVII/…/08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę  w  sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym [...]

UCHWAŁA Nr XXVI/…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008 r.

Projekt                                        &nb [...]

UCHWAŁA Nr XXVI/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008r.

                                          [...]

UCHWAŁA Nr XXVI/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008r.

                                         &nbs [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Zbożu

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXVI/     /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Zbożu   Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

projekt uchwały w sprawie wydzierzawienia gruntu w Lutowie

Projekt UCHWAŁA Nr  XXVI/       /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Lutowie    Na podstawie art. 18 [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Lutówku i Dziechowie

Projekt                                        &nb [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXVI / /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadnicze

PROJEKTUCHWAŁA Nr XXVI /     /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXVI/ /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadnicze

PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVI/      /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych [...]

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok

Projekt UCHWAŁA Nr ………./08RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia …………………. 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXVI/……/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXVI/……/08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 listopada  2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 [...]

Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

Projekt UCHWAŁA Nr XXVI/…/08RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 listopada 2008 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 [...]

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2009 rok

PROJEKT UCHWAŁA  Nr XXVI/       /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na 2009 [...]

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVI/    /08RADY  MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

PROJEKT UCHWAŁA  Nr XXVI/    /08RADY  MIEJSKIEJ  w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz  dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 [...]

Projekt uchwały w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVI/    /08RADY MIEJSKIEJ w  SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 [...]

Wybrane informacje dotyczące działań Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim w 2007 roku

I.  Wybrane informacje dotyczące działań Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim w 2007 roku   W 2007 roku na działania związane z aktywizacją osób bezrobotnych PUP wydatkował kwotę w wysokości  5 467 [...]

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim za rok 2007   materiał opracowany przez dyrektora biblioteki mgr Grażynę Kędzierską  na posiedzenie  Rady [...]

UCHWAŁA Nr XXV/ /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicz

Projekt UCHWAŁA  Nr XXV/       /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do [...]

W sprawie okeślenia zasad w zakresie nabywania zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

  Projekt   UCHWAŁA   Nr  XXV/         /08  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia      października 2008 r. w sprawie określenia zasad w [...]

Sprzedaży gruntów w Wałdowie i Wiśniewie

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXV/      /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  30 października 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Wałdowie i w Wiśniewie   Na [...]

W sprawie sprzedaży gruntów w Sępólnie Krajeńskim i w Zbożu

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXV/      /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  30 października 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. i w Zbożu   Na [...]

Informacja dotycząca działań w sprawie budowy obwodnicy dla miasta Sępólno Krajeńskie.

  Informacja  dotycząca działań w sprawie  budowy obwodnicy dla miasta Sępólno Krajeńskie.   W lipcu 2002 roku na zlecenie  wszystkich samorządów wchodzących w skład powiatu Sępoleńskiego  oraz [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Projekt UCHWAŁA  nr XXV/   /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  30  października 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXV/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt   UCHWAŁA   Nr  XXV/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 października  2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 [...]

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli

Projekt UCHWAŁA Nr XXV/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w  sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym [...]

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

UCHWAŁA Nr XXIV/   /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 września 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. [...]

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA Nr XXIV/    /08  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 września 2008 r.   w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie [...]

UCHWAŁA Nr XXIV/…./08 z dnia 25 września 2008r.

Projekt     UCHWAŁA Nr XXIV/…./08                            RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE [...]

Informacja o gminnych jednostkach oświatowych: plany na przyszłe lata budżetowe.

Plany na przyszłe lata budżetowe. (materiał na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wrzesień 2008r.) Do najważniejszych zamierzeń remontowo – inwestycyjnych, na które złożono wnioski do budżetu na 2009r., można [...]

Informacja o gminnych jednostkach oświatowych.

Prezentacja multimedialna: Zarządzanie gminnymi placówkami oświatowymi: - kierunki, - uwarunkowania, - efekty. Materiał na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimwrzesień, 2008 rok Kreowanie autonomii placówek oświatowych [...]

projekt uchwały - gospodarowanie mieniem komunalnym

  Projekt   UCHWAŁA   Nr  XXIV/         /08  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia      września 2008 r. w sprawie określenia zasad w [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXIV/…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXIV/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok              Na podstawie art. [...]

Projekt Uchwały Nr XXIII/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie

       UCHWAŁA Nr XXIII/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno [...]

Informacja o zewnętrznych środkach finansowych pozyskanych przez Gminę Sępólno Krajeńskie w2007R.

Informacja o zewnętrznych środkach finansowych pozyskanych przez Gminę Sępólno Krajeńskie w 2007r.refundacja zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta w Sępólnie Krajeńskim z  PFRON, Kwota 39 666,60 zł [...]

projekt UCHWAŁY Nr XXIII/ /08 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

Projekt UCHWAŁA    Nr XXIII/       /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KAJEŃSKIMz dnia        sierpnia  2008 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali [...]

projekt UCHWAŁY Nr XXIII/ /08 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

Projekt UCHWAŁA   Nr  XXIII/      /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia      sierpnia 2008 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu  Na podstawie [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXIII/ /08 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Projekt UCHWAŁA  NR  XXIII/        RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM      z dnia     sierpnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XXII/…../08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

 UCHWAŁA   Nr  XXII/…../08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. [...]

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2008 roku

pobierz   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (904kB)pobierz   Spis załączników.pdf (290kB)pobierz   Załącznik Nr 1a - Wykonanie dochodów Gminy Sępólno Kraj. za I półrocze 2008 roku.pdf [...]

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

                                         &nbs [...]

UCHWAŁA Nr XXI/……/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008r.

                                         &nbs [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXI/…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008 r.

Projekt                                        &nb [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXI/…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008 r.

projekt                                        &nb [...]

Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej

W  Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  złożonych jest  123 wniosków osób ubiegających się o lokal mieszkalny z zasobów komunalnych. Corocznie przybywa osób, które ubiegają się o lokale socjalne , takich wniosków [...]

SPRAWOZDANIE Z GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GMINIE

SPRAWOZDANIE  Z  GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ W GMINIE  SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE   W  roku 2007 zasoby mieszkaniowe  przedstawiały się następująco  : - Gmina   w swoich zasobach posiadała : [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXI/…../ 08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008 r

UCHWAŁA Nr  XXI/    /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  26 czerwca 2008 r. w sprawie przejęcia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Na [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXI/…../ 08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA Nr  XXI/…../ 08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXI/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt                        UCHWAŁA   Nr  XXI/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 czerwca 2008 [...]

PROJEKT UCHWAŁy Nr XX/……/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r.

Projekt UCHWAŁA Nr XX/……/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 29 MAJA 2008 R.

UCHWAŁA  Nr XX /     /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie. Na podstawie art. [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 29 MAJA 2008 R.

UCHWAŁA  Nr XX /  /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Na podstawie art. 17 ust. 1, 2, 3, 3a, 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 29 MAJA 2008 R.

UCHWAŁA  Nr XX /    /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Na podstawie art. 17 ust. 1, 2, 3, 3a, 4 i 6 ustawy z [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29 MAJA 2008 R.

UCHWAŁA  Nr XX /       /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Na podstawie art. 17 ust. 1, 2, 3, 3a, 4 i 6 ustawy [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 29 MAJA 2008R.

UCHWAŁA  Nr XX /       /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Na podstawie art. 17 ust. 1, 2, 3, 3a, 4 [...]

UCHWAŁA Nr XX / /08 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r.

Projekt UCHWAŁA Nr XX / /08 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Na podstawie art. 4 pkt 1, art. 20 ust. [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 29 MAJA 2008 R.

UCHWAŁA  Nr XX /       /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej w Zbożu. Na podstawie art. 17 ust. 1, 2, 3, 3a, 4 i 6 ustawy z dnia 7 [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 29 MAJA 2008 R.

UCHWAŁA  Nr XX /       /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Wałdowie.   Na podstawie § 1 ust.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 29 MAJA 2008 R.

UCHWAŁA  Nr XX /       /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wałdowie.    Na podstawie § 1 ust.4 załącznika nr 2 do [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

UCHWAŁA NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r.     w sprawie zamiany gruntów     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

UCHWAŁA NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r.         w sprawie sprzedaży gruntów przy ul. Chopina w Sępólnie Krajeńskim     Na [...]

projekt UCHWAŁY Nr XX/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r.

-projekt-                                UCHWAŁA  Nr [...]

projekt UCHWAŁA Nr XX/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

-projekt-                                     UCHWAŁA  Nr  [...]

projekt Uchwały Nr XX/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

-projekt-                                   UCHWAŁA  Nr [...]

Projekt UCHWAŁA Nr XX/ ….. / 08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r.

Projekt UCHWAŁA Nr XX/ ….. / 08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 maja 2008 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Projekt UCHWAŁY Nr XX/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r.

Projekt UCHWAŁA   Nr  XX/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z [...]

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym

Projekt UCHWAŁA Nr XX/…../08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, [...]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu w 2007 r. Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

Projekt UCHWAŁA NR XIX/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu w 2007 r. Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28 a [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nau

UCHWAŁA  Nr XIX /       /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia [...]

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Projekt UCHWAŁA Nr   XVIII/           /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM                  [...]

Uchawała NR XVIII/……/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt UCHWAŁA   NR  XVIII/……/08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok            Na podstawie art. 165, 184 i [...]

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt                                        &nb [...]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd

  Projekt                                       & [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Wiśniewie stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt                                        &nb [...]

Projekt uchwały w sprawie przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste

Projekt                                        &nb [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów przy ulicy Sienkiewicza 71 w Sępólnie Kraj.

Projekt                                    UCHWAŁA  [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntu w Sikorzu stanowiącego własność Gminy Sepólno Krajeńskie

Projekt UCHWAŁA  Nr XVII/        /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży gruntu w Sikorzu stanowiącego własność Gminy Sępólno Krajeńskie   [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntu przy ulicy 27 Stycznia w Sępólnie Krajeńskim

Projekt                                       UCHWAŁA  [...]

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli

Projekt UCHWAŁA Nr XVII/      /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom [...]

Projekt - uchwała w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt UCHWAŁA   NR  XVII/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok              [...]

Projekt uchwały w wsprawie ustalenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego.

ProjektUCHWAŁA Nr XVII / /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 lutego 2008 r.w sprawie ustalenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego [...]

w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy kolonii Włościborek na Włościbórek położonej w Gminie Sępólno Krajeńskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Projekt UCHWAŁA Nr XVI/     /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2008 r.   w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy kolonii Włościborek na Włościbórek położonej w Gminie Sępólno [...]

w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej stopy procentowej od rozłożonej na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz od rozłożonej na raty ceny nieruchomości

Projekt UCHWAŁA Nr XVI/       /08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z  dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej stopy procentowej od rozłożonej na raty [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

UCHWAŁA Nr / /08 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Na podstawie art. 4 [...]

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

UCHWAŁA   Nr XVI/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok               Na podstawie art. 165, 184 [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

UCHWAŁA Nr XV /        /07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach

UCHWAŁA Nr XV / …….  /07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia [...]

Projekt uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli.

UCHWAŁA Nr XV/ /07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli Na [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008r.

UCHWAŁA NR   XV/   /2007RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia   27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  [...]

Projekt uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

UCHWAŁA NR  XV/       /07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z [...]

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

UCHWAŁA NR  XV/       /07RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych [...]

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnie.

 UCHWAŁA Nr XIV/     /2007RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...]

Projekt uchwały w w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA  Nr XIV/       /07RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 [...]

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr II/12/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIV/       /07RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 22 listopada 2007 roku        w sprawie uchylenia uchwały nr II/12/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie [...]

Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

UCHWAŁA Nr  XIV/         /07RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których [...]

Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XIV/       /07             RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim          z dnia 22 listopada 2007 [...]

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XIV/     /07RADY  MIEJSKIEJ w  Sępólnie Krajeńskimz dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 [...]

Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA  Nr XIV/    / 07RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Projekt uvhwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

UCHWAŁA  Nr XIV/      /07RADY  MIEJSKIEJ  w Sępólnie Krajeńskimz  dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok Na podstawie [...]

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XIV/        /07Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  22 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2008 rok

UCHWAŁA  Nr XIV/       /07RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Projekt uchwały w sprawie zamiany

UCHWAŁA  NR  XIV/      /07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zamiany gruntów   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (ul.Ogrodowa)

UCHWAŁĄ  NR XIV/         /07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sępólno [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

UCHWAŁA  NR  XIV/          /07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 listopada 2007 roku   w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sępólno [...]

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok

Uchwała Nr ………./07Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia ………………………. 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit [...]

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA   NR  XIV/……/07RADY MIEJSKIEJ   w Sępólnie Krajeńskimz dnia 22 listopada  2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno [...]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 - 2013.

UCHWAŁA NR   XIII / /07            RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim     z dnia  25 października  2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii [...]

Projekt - uchwały w sprawie zmian budżetowych

UCHWAŁA   NR  XIII/    /07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2007 w sprawie zmian budżetu na 2007 rok               [...]

Projekt uchwały w sprawie unieważnienia uchwały o upoważnieniu Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do udzielenia poręczenia wekslowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW

UCHWAŁA   NR  XIII/…../07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2007 w sprawie unieważnienia uchwały o  upoważnieniu  Burmistrza  Sępólna  Krajeńskiego  do  [...]

Projekt UCHWAŁA Nr XIII/ /07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2007 r.

UCHWAŁA Nr XIII/ /07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie Na podstawie art.5a [...]

projekt uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego

UCHWAŁA  NR  XII/       /2007RADY MIEJSKIEJ  W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27  września 2007 roku w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Hallera 7 w Sępólnie [...]

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do udzielenia poręczenia wekslowego ZGK Sp. z o.o.

UCHWAŁA   NR  XII/…../07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 września 2007 w sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Sępólna  Krajeńskiego  do  udzielenia  poręczenia wekslowego [...]

Projekt - uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2007 rok

UCHWAŁA   NR  XII/…../07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 września 2007 w sprawie zmian budżetu na 2007 rok               Na podstawie art. [...]

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi

UCHWAŁA Nr XII/   /07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów [...]

Projekt uchwały - w sprawie zmiany nazwy Sępoleńskiego Domu Kultury i przyjęcia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA Nr XI/ /07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Sępoleńskiego Domu Kultury i przyjęcia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim [...]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kunów na usunięcie skutków klęsk żywiołowych

UCHWAŁA Nr XI/    /07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kunów na usunięcie skutków klęsk żywiołowych [...]

Projekt uchwały - w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p.

UCHWAŁA NR XI /        / 07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia   30 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i [...]

Projekt uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego

Projekt Uchwała Nr XI/           /2007Rady Miejskiej w Sępólnie  Krajeńskim z dnia   sierpnia 2007r. w sprawie  najmu  lokalu  użytkowego na okres 6 lat  w [...]

Projekt uchwały - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

ProjektUCHWAŁA NR XI / /07RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 30 sierpnia 2007r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o [...]

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2007 rok

UCHWAŁA   NR  XI/…./07RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie zmian budżetu na 2007 rok               Na podstawie art. 165, [...]

w sprawie sprzedaży nieruchomości

P r o j e k t        U C H W A Ł A   NR  XI/RADY  MIEJSKIEJ  w Sępólnie Krajeńskimz dnia    sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej [...]

Projekt uchwały - w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA Nr IX/…. /07RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 28 czerwca 2007 roku   w sprawie  zaciągnięcia pożyczki Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Projekt uchwały - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zalesienie

UCHWAŁA NR  IX /       /07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia   28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno [...]

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego działką nr 187/3 położoną w Dziechowie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną i agroturystyczną

UCHWAŁA NR  IX  /        / 07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia   28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

Projekt uchwały- w sprawie zmian budżetu na 2007 rok

UCHWAŁA   NR IX/   /07RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 28 czerwca 2007 w sprawie zmian budżetu na 2007 rok               Na podstawie art. 165, [...]

Projekt uchwały- w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA   NR  IX/……/07RADY MIEJSKIEJ   w Sępólnie Krajeńskimz dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno [...]

Projekt uchwały - w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała NrIX/...../07RADY  MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących [...]

Projekt uchwały - w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyborów ławników do sądów powszechnych – do Sądu Rejonowego w Tucholi

UCHWAŁA Nr IX / ……./07   RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskimz dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyborów ławników do sądów powszechnych – do Sądu Rejonowego w Tucholi Na podstawie [...]

metryczka