Wybory samorządowe w 2014 r.

Wybory samorządowe w 2014 r.

Informacja

Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. tj. w dniu 16 listopada – rozpoczynają prace o [...]

HARMONOGRAM BEZPŁATNYCH DOWOZÓW DO LOKALI WYBORCZYCH w dniu 16.11.2014r.

Nr  obwodu głosowania Godziny odjazdów z poszczególnych miejscowości do lokali wyborczych Siedziba obwodowej komisji wyborczej [...]

ZARZĄDZENIE NR Or.0050.1.102.2014 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 października 2014 roku w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR Or.0050.1.102.2014BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 30 października 2014 rokuw sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, [...]

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego

INFORMACJANa podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks Wyborczy (t. jedn. Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm) informuję o sporządzeniu spisu wyborców w związku z wyborami do organów jednostek samorządu [...]

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika i głosowaniu korespondencyjnym

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przyjmuje Urząd Miejski w Sępólnie Kraj., ul. Tadeusza Kościuszki 11, Sekretariat – pok.10, nr tel. 52 3894230, nr faksu 52 [...]

Przyjmowanie zgłoszeń do składów OKW.

INFORMACJA Informuję, że zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., przyjmowane są w pokoju Nr 9 b Urzędu Miejskiego [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.94.2014 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.94.2014 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnegopobierz Zarządzenie Nr Or. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.93.2014 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 września 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Wyborów

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.93.2014 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 września 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.81.2014 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.81.2014 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

metryczka