Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r.

Informacja o otwarciu lokali wyborczych.

Informacja  o otwarciu lokali wyborczychWszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego tj. w dniu 26 maja 2019r. – rozpoczynają prace o godz. 6:00.Lokale [...]

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2019 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2

OBWIESZCZENIEOkręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczyz dnia 29 kwietnia 2019 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2 [...]

Udostępnienie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzony na dzień 26 maja 2019 r.

I N F O R M A C J ANa podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r. poz 684 t.j.) informuję, że został sporządzony spis osób uprawnionych do głosowania, który będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie [...]

INFORMACJA Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 kwietnia 2019r.

INFORMACJABurmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 26 kwietnia 2019r.Na podstawie art. 182 §2, 7 i 8  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r. poz. 684), §14 ust. 4 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z [...]

POSTANOWIENIE Nr 70/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Nr 70/2019KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stale obwody glosowania, ustaleniaich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji [...]

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informuje się, że urzędnik wyborczy Pani Stefania Warylak przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sępólno Krajeńskie codziennie w dni robocze, w sali USC Urzędu Miejskiego w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.25.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.25.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na [...]

metryczka