Rok 2003

Rok 2003

Uchwała nr XII/99/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 sierpnia 2003 r.

2084Uchwała nr XII/99/2003Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie.Na [...]

Uchwała nr XIV/132/2003 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskie z dnia 3 grudnia 2003 r.

624 Uchwała nr XIV/132/2003 r.Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiez dnia 3 grudnia 2003 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi we wsi Sikorz - dz. nr 1/4, usługi i obsługę [...]

Uchwała nr XIV/134/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r.

637 Uchwała nr XIV/134/2003Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 3 grudnia 2003 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsiach Zboże - dz. nr 26/1 i Włościbórz - dz. nr [...]

Uchwała nr XIV/133/2003 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r.

625 Uchwała nr XIV/133/2003 r.Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 3 grudnia 2003 r. o zmianach miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Kraj., obejmujących tereny pod boiska sportowe oraz o [...]

Uchwała nr XIV/135/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r.

638 Uchwała nr XIV/135/2003Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 3 grudnia 2003 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie, obejmujących tereny położone we wsiach Lutówko, Piaseczno, [...]

Uchwała nr XIII/113/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 października 2003

Uchwała nr XIII/113/2003Rady Miejskiejz dnia 10 października 2003o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ul. Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 [...]

metryczka