Rok 1998

Rok 1998

Uchwała Nr IV/55/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.

68Uchwała Nr IV/55/98Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólno Krajeńskie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z [...]

Uchwała Nr IV/54/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.

67Uchwała Nr IV/54/98Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Sienkiewicza.Na [...]

Uchwała Nr IV/53/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 13 66Uchwała Nr IV/53/98Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr III/37/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r.

54Uchwała Nr III/37/98Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie, obejmujących tereny położone we wsiach Lutówko, [...]

Uchwała Nr III/36/98 Rady miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r.

53Uchwała Nr III/36/98Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z [...]

Uchwała Nr III/35/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r.

52Uchwała Nr III/35/98Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Lutówko (dz. nr 9) gmina Sępólno [...]

Uchwała Nr III/34/98 Rady6 Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r.

51Uchwała Nr III/34/98Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Lutówko (dz. 86/1) gmina Sępólno [...]

Uchwała Nr III/33/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r.

50Uchwała Nr III/33/98Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Hanki Sawickiej w Sępólnie Krajeńskim.Na [...]

Uchwała Nr III/32/98 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 11 49 Uchwała Nr III/32/98Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Krajeńskiego. Na podstawie art. 18 [...]

metryczka