Rok 2005

Rok 2005

Uchwała XXXVI/305/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiem z dnia 24 listopada 2005 roku

UCHWAŁA  NR XXXVI/305/05 RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM        z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi [...]

Uchwała Nr XXX/274/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/274/05RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie. Na podstawie art.14 ust. 1 i 4 ustawy [...]

Uchwała Nr XXVII/235/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA NR  XXVII/235/05RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia  27 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, [...]

UCHWAŁA Nr XXVII/234/05 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2005 r.

398 UCHWAŁA Nr XXVII/234/05RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Dziechowo i Lutówko Gmina Sępólno [...]

metryczka