Rok 2016

Rok 2016

Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego - przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami. Decyzja

        Znak: Irg.6733.25.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowaie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikorz Decyzja

        Znak: Irg.6733.21.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie V decyzja

        Znak: Irg.6733.27.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 7 grudnia 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa linii elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 1059/11, 1072, 1073/1 położonych w obrębie nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 05.12.2016 r.   Irg.6733.28.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV oraz przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych w miejscowości Zboże

Znak: Irg.6733.22.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 23 listopada 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowie linii elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej o napięciu 15 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV w Sikorzu

Znak: Irg.6733.23.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 23 listopada 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie V wszczęcie postępowania.

Sępólno Krajeńskie 16.11.2016 r. Irg.6733.27.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie IV na działce ewid. nr 886 położonej w obrębie nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

Znak: Irg.6733.24.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 16 listopada 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie I na działkach ewid. nr nr 598, 599, 554/1, 237/1 i 170/1 położonych w obrębie nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

        Znak: Irg.6733.17.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 3 listopada 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie III decyzja

        Znak: Irg.6733.19.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 25 października 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie II decyzja

        Znak: Irg.6733.18.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 25 października 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 [...]

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie

        Znak: Irg.6733.20.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 25 października 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 [...]

Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego - przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami.

Sępólno Krajeńskie 21.10.2016 r. Irg.6733.25.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie IV na działce o nr 886 położona w obrębie nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 11.10.2016 r. Irg.6733.24.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej o napięciu 15 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV

Sępólno Krajeńskie 11.10.2016 r.   Irg.6733.23.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV oraz przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu 0,4 kV

Sępólno Krajeńskie 11.10.2016 r.   Irg.6733.22.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 [...]

Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikorz

Sępólno Krajeńskie 11.10.2016 r. Irg.6733.21.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie I na działkach ewid. nr nr 598, 599, 554/1 i 237/1 położonych w obrębie nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

Sępólno Krajeńskie 30.09.2016 r. Irg.6733.17.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu [...]

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360".

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego  Dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360" [...]

Organizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.

Sępólno Krajeńskie 20.09.2016 r. Irg.6733.20.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie III

Sępólno Krajeńskie 01.09.2016 r. Irg.6733.19.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie II

Sępólno Krajeńskie 01.09.2016 r. Irg.6733.18.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim zadanie I

Sępólno Krajeńskie 01.09.2016 r. Irg.6733.17.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa boiska sportowego do piłki plażowej, wiaty i budynku socjalno - sanitarnego na polu namiotowym wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości płynne oraz infrastrukturą towarzyszącą.

            Znak: Irg.6733.11.2016   OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 [...]

Przebudowa kabla elektroenergetycznego SN-15 kV w celu likwidacji kolizji na działce ewid. nr 67/21 obręb geodezyjny nr 4 w Sępólnie Krajeńskim

        Znak: Irg.6733.13.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Przebudowy kabla elektroenergetycznego SN-15kV

Sępólno Krajeńskie 20.07.2016 r. Irg.6733.13.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A.

Znak: Irg.6733.10.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 19 lipca 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Stabilizacja poziomu wody w Jeziorze Sępoleńskim

Znak: Irg.6733.9.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 19 lipca 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa wieży stacji dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na działce 54 położonej w obrębie Niechorz, gm. Sępólno Krajeńskie.

Sępólno Krajeńskie 06.06.2016 r. Irg.6733.10.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Stabilizacji poziomu wody w Jeziorze Sępoleńskim

Sępólno Krajeńskie 02.06.2016 r. Irg.6733.9.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Obwieszczeni o wydanej decyzji celu publicznego Irg. 6733.8.2016

Znak: Irg.6733.8.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 maja 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa fundamentu pod wieżę lęgową dla jerzyków wraz z jej montażem.

      Znak: Irg.6733.6.2016   OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na działkach 428, 1043, 1059/2, 1059/11, 1063/1, 1072, 1073/1, 1074, 1069, 1076 położonych w obrębie nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 08.04.2016 r. Irg.6733.8.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Budowa stacji transformatorowej słupowej SN-15/0,4 kV i linii kablowej n.n. dla zasilania działek rekreacyjnych w miejscowości Kawle

Znak: Irg.6733.5.2016   OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komierowo wraz z budową przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej

Znak: Irg.6733.4.2016   OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowo – napowietrznej SN 15 kV na działkach ewid. nr 5, nr 18/1, nr 35 i nr 38/36 obręb geodezyjny Komierowo gm. Sępólno Krajeńskie

Znak: Irg.6733.3.2016   OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE wraz z przyłączami do granic w Sępólnie Krajeńskim

  Znak: Irg.6733.2.2016     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 14 marca 2016 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowie fundamentu pod wieżę lęgową dla jerzyków wraz z jej montażem na działce 44/18 położonej w obrębie nr 4 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 10.03.2016 r. Irg.6733.6.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej n.n. dla zasilania działek rekreacyjnych w miejscowości Kawle

Sępólno Krajeńskie 29.02.2016 r.   Irg.6733.5.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komierowo

Sępólno Krajeńskie 29.02.2016 r.   Irg.6733.4.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej SN 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 5, 18/1, 35, 38/36 obręb Komierowo gm. Sępólno Krajeńskie.

Sępólno Krajeńskie 05.02.2016 r.   Irg.6733.3.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE oraz dn90 PE wraz z przyłączami do granic działek 1059/12, 1059/3, 1073/10 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 02.02.2016 r. Irg.6733.2.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

metryczka