Rok 2018

Rok 2018

Irg. 6733.19.2019 Obwieszczenie

Sępólno Krajeńskie 2019-10-07  Irg.6733.19.2019 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego                Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Irg. 6733.21.2018 dz. 590 lutowo

Sępólno Krajeńskie 2018-12-20  Irg.6733.21.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego                Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg 6733.19.2018

    Znak: Irg.6733.19.2018      OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 16 listopada 2018 r.     Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6733.18.2018

Znak: Irg.6733.18. 2018      OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 listopada 2018 r.      Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dz. obr. Piaseczno dz. 192

Sępólno Krajeńskie 2018-10-29  Irg.6733.19.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego                Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - budowa oświetlenia w miejscowości Lutowo

  Znak: Irg.6733.15.2018      OBWIESZCZENIE    BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 17 października 2018 r.     Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

obwieszczenie o wydanej decyzji Irg. 6733.16.2018

    Znak: Irg.6733.16.2018      OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 października 2018 r.     Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie wszczęcie postępowania Irg. 6733.18.2018

Sępólno Krajeńskie 2018-09-27  Irg.6733.18.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego                Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 9733.13.2018

Znak: Irg.6733.13.2018      OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 27 września 2018 r.     Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej Sikorz

Sępólno Krajeńskie 2018-09-14  Irg.6733.16.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego                Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa oświetlenia parkingu Lutowo

Sępólno Krajeńskie 2018-09-07  Irg.6733.15.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego                Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Celu Publicznego Irg. 6733.14.2018

        Znak: Irg.6733.14.2018      OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.     Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - Egerssmann

Sępólno Krajeński, dnia 13 sierpnia 2018r.  Irg.6220.4.2018   ZAWIADOMIENIE  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji

    Znak: Irg.6733.2.1.2017.2018    [...]

Budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PCV o długości 220m. na dz. numerze : 879/4, 884/8, 886, położone w obrębie geodezyjnym nr 0003

Sępólno Krajeńskie 2018-07-31  Irg.6733.13.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego                Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Zmiana decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr Irg.6733.2.2017 z dnia 07 marca 2017 r.

Sępólno Krajeńskie 20.07.2018 r. Irg.6733.2.1.2017.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego o napięciu 15 kV, budowie stacji transformatorowej kontenerowej o napięciu 15 kV/0,4 kV i przebudowie wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej

    Znak: Irg.6733.10.2018     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 3 lipca 2018 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

DECYZJA - Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działce ewid. nr 118/60, położonej w obrębie geodezyjnym nr 0008 Niechorz gm. Sępólno Krajeńskie.

    Znak: Irg.6733.9.2018     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 15  czerwca 2018 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Sępólno Kraj. 2018-06-14Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno [...]

Decyzja - Budowa wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na części działki ewid. nr 54 obręb geodezyjny nr 0008 Niechorz, położonej we wsi Niechorz gm. Sępólno Krajeńskie

        Znak: Irg.6733.8.2018     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 8 czerwca 2018 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

obwieszczenie o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich treścią

Obwieszczenie    BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO    o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr 118/21 położonych w miejscowości Niechorz, gm. Sępólno Krajeńskie. Wszczęcie

Sępólno Krajeńskie 29.05.2018 r. Irg.6733.9.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych decyzja.

        Znak: Irg.6733.6.2018     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 29 maja 2018 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na działce o numerze ewidencyjnym 54 położona w obrębie geodezyjnym nr 0008 Niechorz, gm. Sępólno Krajeńskie. - Wszczęcie

Sępólno Krajeńskie 27.04.2018 r. Irg.6733.8.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działkach ewidencyjnych o numerach: 285 i 286, położonych w obrębie geodezyjnym nr 0008 Niechorz gm. Sępólno Krajeńskie - Decyzja

        Znak: Irg.6733.5.2018     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Sępólnie Krajeńskim wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - wszczęcie

Sępólno Krajeńskie 09.04.2018 r. Irg.6733.6.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek o numerach: 884/4, 884/5, 884/6 i 884/7, położonych w rejonie ulicy Topolowej w Sępólnie Krajeńskim - decyzja

        Znak: Irg.6733.4.2018     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 28 marca 2018 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 118/21, położonej we wsi Niechorz gm. Sępólno Krajeńskie decyzja

      Znak: Irg.6733.3.2018     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 23 marca 2018 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 156/8, położonej we wsi Włościbórz gm. Sępólno Krajeńskie Decyzja

        Znak: Irg.6733.2.2018     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 23 marca 2018 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr 284/11, 284/14 i 284/15 położonych w miejscowości Siedlisko, gm. Sępólno Krajeńskie Wszczęcie

Sępólno Krajeńskie 20.03.2018 r. Irg.6733.5.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Obwieszczenie wyłożenie mpzp do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE    BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania na [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 5, położonej na Os. Słowackiego w Sępólnie Krajeńskim

        Znak: Irg.6733.38.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 2 lutego 2018 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr 6/2 i nr 6/4, położonych przy ulicy Niechorskiej w Sępólnie Krajeńskim

        Znak: Irg.6733.37.2017     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 2 lutego 2018 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa lini elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 118/21 w m. Niechorz.

Sępólno Krajeńskie 25.01.2018 r. Irg.6733.3.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Budowa lini elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 156/8 w m. Włościbórz

Sępólno Krajeńskie 25.01.2018 r. Irg.6733.2.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania działek 14/10 i 14/11 w miejscowości Piaseczno

Sępólno Krajeńskie 2018-08-01  Irg.6733.14.2018 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego                Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

metryczka