Rok 2023

Rok 2023

zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6733.12.2023

 Znak: IRG.6733.12.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 27 czerwca 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023r. [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6733.10.2023

Znak: IRG.6733.10.2023   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 26 czerwca 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023r. [...]

wyłożenie do publicznego wglądu mpzp - pliki

wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr ewid. 168/14 zlokalizowanego przy ulicy Leśnej w Sępólnie Krajeńskimpliki do pobrania: [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego IRG.6733.11.2023

Znak: IRG.6733.11.2023   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 19 czerwca 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania CP budowa linii nn 0,4kV Lutówko

 Sępólno Krajeńskie 2023-06-16   IRG.6733.15.2023 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego              [...]

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp terenu działki 168/14 obr.0001

Sępólno Krajeńskie, dnia 15 czerwca 2023 r. OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenu działki o nr ewid. 168/14 zlokalizowanego przy ulicy Leśnej w [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6733.7.2023

  Znak: IRG.6733.7.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 12 czerwca 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji cp. dla zadania pn. budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4kV, na terenie części działek nr 147/3, 211/2, obręb Lutówko (0007), gmina Sępólno Krajeńskie.

Znak: IRG.6733.9.2023   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 31 maja 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. poz. [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego dla rozbudowy żłobka dz. 2/4 i 2/3 obr. 0004 Sępólno Kraj.

Znak: IRG.6733.6.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 30 maja 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 2000 [...]

Obwieszczenie budowa linii nn 0.4 kV Sikorz

 Sępólno Krajeńskie 2023-05-15   IRG.6733.12.2023 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               [...]

Obwieszczenie budowa linii nn. 0,4 kV w msc. Świdwie gm. Sępólno Kraj

 Sępólno Krajeńskie 2023-05-15   IRG.6733.11.2023 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               [...]

Obwieszczenie budowa linii nn. 0,4 kV w msc. Świdwie

 Sępólno Krajeńskie 2023-05-15  IRG.6733.10.2023 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji znak IRG.6733.5.2023

Znak: IRG.6733.5.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 5 maja 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 2000 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa linii nn. o,4 kV Lutówko

 Sępólno Krajeńskie 2023-04-26   IRG.6733.8.2023 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               [...]

obwieszczenie wszczęcie postepowania celu publicznego budowa linii elektroenergetycznej nn.

 Sępólno Krajeńskie 2023-04-21   IRG.6733.7.2023 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego IRG.6730.4.2023

Znak: IRG.6733.4.2023   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 19 kwietnia 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 18 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na części działki ewid. nr 84/13 obręb nr 0009 Piaseczno

Znak: IRG.6730.87.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 14 kwietnia 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG. 6733.3.2023

Znak: IRG.6733.3.2023   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 12 kwietnia 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji celu publicznego IRG.6733.2.2023

Znak: IRG.6733.2.2023   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 12 kwietnia 2023r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Rozbudowa budynku żłobka przy CMDiR

 Sępólno Krajeńskie 2023-04-05   IRG.6733.6.2023 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania IRG.6733.5.20223 przebudowa wieży kratowej i budowa kontenera technicznego

 Sępólno Krajeńskie 2023-03-15   IRG.6733.5.2023 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               [...]

Obwieszczenie o wniosku dot. ustalenia inwestycji celu publicznego Budowa linii nn. w msc Grochowiec gm. Sępólno Kraj.

 Sępólno Krajeńskie 2023-03-02  IRG.6733.3.2023 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               [...]

Obwieszczenie w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii nn. w miejscowości Sikorz

 Sępólno Krajeńskie 2023-03-02   IRG.6733.2.2023 ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               [...]

Obwieszczenie budowa linii nn. 0,4 kV w msc. Lutówko gm. Sępólno Kraj.

 Sępólno Krajeńskie 2023-04-26   IRG.6733.9.2023ObwieszczenieBurmistrza Sępólna Krajeńskiego               [...]

metryczka