Rok 2015

Rok 2015

Budowie fundamentu pod wieżę lęgową dla jerzyków wraz z jej montażem na działce 44/18 położonej w obrębie nr 4 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 10.03.2016 r. Irg.6733.6.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej n.n. dla zasilania działek rekreacyjnych w miejscowości Kawle

Sępólno Krajeńskie 29.02.2016 r.   Irg.6733.5.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komierowo

Sępólno Krajeńskie 29.02.2016 r.   Irg.6733.4.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej SN 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 5, 18/1, 35, 38/36 obręb Komierowo gm. Sępólno Krajeńskie.

  Sępólno Krajeńskie 05.02.2016 r.   Irg.6733.3.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia [...]

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE oraz dn90 PE wraz z przyłączami do granic działek 1059/12, 1059/3, 1073/10 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 02.02.2016 r. Irg.6733.2.2016 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Koronowska i ul. Ogrodowa w Sępólnie Krajeńskim

    Znak: Irg.6733.17.2015     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Przebudowie drogi gminnej Nr 020415C relacji Wiśniewa – Kawle gm. Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie 16.12.2015 r. Irg.6733.18.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Adaptacja i rozbudowa Pałacu w Komierowie pod Instytut Techniczno - Laboratoryjny na działkach ewid. nr 38/36 i nr 19 obręb geodezyjny Komierowo gm. Sępólno Krajeńskie

Znak: Irg.6733.16.2015     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 8 grudnia 2015 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o podjęciu uchwał w sprawie mpzp terenu przy ul. t. Kościuszki oraz Sienkiewicza Targowa Chopina

OGŁOSZENIE   BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO   o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich [...]

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Koronowska w Sępólnie Krajeńskim

Sępólno Krajeńskie 09.11.2015 r. Irg.6733.17.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Adaptacja i rozbudowa Pałacu w Komierowie pod Instytut Techniczno –Laboratoryjny na działkach o nr 19 i 38/36 położonych w obrębie geodezyjnym Komierowo gm. Sępólno Krajeńskie.

Sępólno Krajeńskie 06.11.2015 r. Irg.6733.16.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o mpzp Przemysłowa i zmiana planu Targowa Chopina

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO ___________________________________________________   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz [...]

Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości do 100 m na działkach ewid. nr 247/4, nr 247/6, nr 164/6, nr 164/7 i nr 85 obręb Piaseczno, położonych we wsi Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie.

Znak: Irg.6733.13.2015     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Dobudowa zewnętrznych stalowych schodów ewakuacyjnych do budynku na działce o nr ewid. 167/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

      Znak: Irg.6733.14.2015     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 30 lipca 2015 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewid. nr 247/4, 247/6, 164/6, 164/7, 85 położonych w obrębie geodezyjnym Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie.

Sępólno Krajeńskie 30.06.2015 r. Irg.6733.13.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Dobudowa zewnętrznych stalowych schodów ewakuacyjnych, na działce o nr ewid. 167/3 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.

  Sępólno Krajeńskie 30.06.2015 r. Irg.6733.14.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 [...]

Budowa linii energetycznej napowietrzno – kablowej SN 15 kV na działkach ewid. nr 180/2, nr 249 i nr 247, położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim

Znak: Irg.6733.7.2015     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 16 czerwca 2015 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Koronowska i ul. Ogrodowa w Sępólnie Krajeńskim

Sępólno Krajeńskie 09.06.2015 r. Irg.6733.12.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

Sępólno Krajeńskie 03.06.2015 r. Irg.6733.10.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa ciągu pieszo – rowerowego i utwardzeniu zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej

Znak: Irg.6733.8.2015     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 PE

  Znak: Irg.6733.6.2015     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku żłobka na działce ewid. nr 2/4 obręb nr 4 w Sępólnie Krajeńskim, położonej przy ulicy Młyńskiej, wraz z budową urządzeń budowlanych z tym związanych

Znak: Irg.6733.5.2015     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowa linii napowietrzno – kablowej SN 15 kV

Znak: Irg.6733.4.2015     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 13 kwietnia 2015 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej

  Sępólno Krajeńskie 30.03.2015 r. Irg.6733.8.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Budowa linii kablowych niskiego napięcia zalicznikowych dla potrzeb zasilania imprez plenerowych na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej

      Znak: Irg.6733.2.2015     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 25 marca 2015 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia. Na działkach o nr ewidencyjnym 517/1, 487/2, 487/1, 480/1, 478/3, 518 obręb geodezyjny nr 4 w Sępólnie Krajeńskim oraz na działce o nr ewidencyjnym 129 obręb geodezyjny nr 5 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 24.03.2015 r. Irg.6733.6.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku żłobka na działce o numerze ewidencyjnym 2/4 obręb geodezyjny nr 4 w Sępólnie Krajeńskim, położonej przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim.

  Sępólno Krajeńskie 11.03.2015 r. Irg.6733.5.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji

      Znak: Irg.6733.1.2015     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 6 marca 2015 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie - Budowa linii

Sępólno Krajeńskie 02.03.2015 r. Irg.6733.4.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

obwieszczenie - zagospodarowanie plaży miejskiej w Sępólnie Kraj.

  Sępólno Krajeńskie 02.03.2015 r. Irg.6733.3.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

obwieszczenie - przystąpienie do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów [...]

obwieszczenie budowa linii energetycznej

  Sępólno Krajeńskie 17.02.2015 r. Irg.6733.2.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

OBWIESZCZENIE SZKOŁA W ZALESIU

Sępólno Krajeńskie 21.01.2015 r. Irg.6733.1.2015 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

metryczka