Rok 2004

Rok 2004

Uchwała Nr XVII/165/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 lutego 2004 roku

Uchwała Nr XVII/165/04Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 19 lutego 2004 roku w   sprawie   przyjęcia   do   realizacji   Wieloletniego   Programu   [...]

Uchwała Nr XVI /159/2004 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2004 roku

Uchwała Nr XVI /159/2004Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia    2004 roku zmieniająca uchwale Nr XV/147/2003 z dnia 29 grudnia 2003 rokuw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu [...]

Uchwała Nr XXIV/217/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 1 października 2004r.

Uchwała Nr XXIV/217/04Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia  2 1 października 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Wiśniewka gm. Sępólno Kraj. Na [...]

Uchwała Nr XXIV/216/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 1 października 2004r.

Uchwała Nr XXIV/216/04Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia  2 1 października 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Piaseczno gm. Sępólno Kraj. Na [...]

Uchwała Nr XXIII/207/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 września 2004r.

Uchwała Nr XXIII/207/04Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia  2 września 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Piaseczno gm. Sępólno Kraj. Na podstawie [...]

Uchwała Nr XIX/186/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XIX/186/04Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia  29 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Sikorz gm. Sępólno Kraj. Na podstawie art. 14 [...]

Uchwała Nr XIX/185/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XIX/185/04Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia  29 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Niechorz gm. Sępólno Kraj. Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr XIX/184/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XIX/184/04Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia  29 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we mieście Sępólno Kraj. Na podstawie art. 14 ust. [...]

Uchwała Nr XIX/183/04 Rady Miejskiejz dnia 29 kwietnia 2004r. w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała Nr XIX/183/04Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia  29 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego ulicami T. Kościuszki, Przemysłową [...]

UCHWAŁA NRXVII/168/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 19 lutego 2004r.

UCHWAŁA NRXVII/168/04Rady Miejskiej w Sępolnie Kraj.z dnia 19 lutego 2004r. o uchyleniu uchwały Nr XIV/131/2003 Rady Miejskiej w Sępolnie Kraj. z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu [...]

UCHWAŁA NR XVII/167/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj z dnia 19 lutego 2004r.

UCHWAŁA NR XVII/167/04Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.z dnia 19 lutego 2004r. o uchyleniu w uchwale Nr XXXV/379/2001 Rady Miejskiej w Sępolnie Kraj. z dnia 18 paździer-nika 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego [...]

Uchwała Nr XVII/166/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 lutego 2004r.

Uchwała Nr XVII/166/04Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia   19 lutego 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Sikorz gm. Sępólno Kraj.Na podstawie art. [...]

Uchwała nr XVII/169/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 lutego 2004 r.

569 Uchwała nr XVII/169/04Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 19 lutego 2004 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Niechorskiej, terenu usług rzemieślniczych z zabudową [...]

metryczka