Rok 1999

Rok 1999

Uchwała Nr XI/130/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 1999 r.

320Uchwała Nr XI/130/99Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Niechorskiej.Na [...]

Uchwała Nr XI/128/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 1999 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 34 319Uchwała Nr XI/128/99Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w Sępólnie Krajeńskim [...]

Uchwała Nr XI/131/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 1999 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 64 725Uchwała Nr XI/131/99Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj., obejmującej część [...]

Uchwała Nr XI/129/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 1999 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 33 315 Uchwała Nr XI/129/99Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie, w zakresie [...]

metryczka