Rok 2009

Rok 2009

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO_________________________________________________  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - oświetlenie ul. Zakątek

Irg. 7331/123/09                  [...]

Obwieszczenie budowa sieci elektroenergetycznej

                [...]

wyłożenie do publicznego wgladu mpzp

                                         &nbs [...]

Uchwała nr XXXIII/252/09 Rady Miejskiej

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Irg 7331-105-09 parking

                                         &nbs [...]

budowa telefonii komórkowej zalesie

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie strategiczna ocena A3

                                         &nbs [...]

obwieszczenie kanalizacja sośno Irg 7331/95/08/09

                                         &nbs [...]

obwieszczenie wodociąg Irg 7331/68/09

            [...]

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu mpzp wraz z prognozą na środowisko

                                         &nbs [...]

przystąpienie do zmiany mpzp teren 2U

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporzadzenia mpzp

Burmistrz Sępólna Krajeńskiegozawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, [...]

metryczka