Rok 1997

Rok 1997

Uchwała Nr 265/X/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1997 r.

41Uchwała Nr 265/X/97Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskimz dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie.Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o [...]

Uchwała Nr 264/X/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1997 r.

77Uchwała Nr 264/X/97Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskimz dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 263/X/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1997 r.

76Uchwała Nr 263/X/97Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Koronowskiej w Sępolnie Krajeńskim i [...]

Uchwała Nr 22O/IV/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 maja 1997 roku

121Uchwała Nr 22O/IV/97Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskimz dnia 28 maja 1997 roku w spranie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępolno Krajeńskie.Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1904 r. o [...]

Uchwała Nr 217/IV/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 maja 1997 r.

Uchwała Nr 217/IV/97Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie /mian miejscowego plami ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie.Na podstawie art.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o [...]

Uchwała Nr 208/III/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 kwietnia 1997 roku

89Uchwała Nr 208/III/97Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskimz dnia 10 kwietnia 1997 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępolna Krajeńskiego.Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 [...]

metryczka