Rok 2014

Rok 2014

Umorzenie postępowania

Znak: Irg.6733.2.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 10 grudnia 2014 r.    Na podstawie art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 [...]

Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw Lutówko

  Sępólno Krajeńskie 15.10.2014 r. Irg.6733.19.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 [...]

budowa sieci wodociągowej Wałdówko

Znak: Irg.6733.17.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

na rozbudowie stacji uzdatniania wody

Znak: Irg.6733.16.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

obwieszczenie - zakończenie

Znak: IRG.6733.15.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 2 października 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych oraz przyłącza ciepłowniczego

Sępólno Krajeńskie 08.09.2014 r. Irg.6733.16.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o podjęciu uchwały o mpzp

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO   o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego [...]

Budowa linii kablowej niskiego napięcia obr. 2 Sępólno Kraj.

Sępólno Krajeńskie 27.08.2014 r. IRG.6733.15.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

obwieszczenie - budowa linii gazociągowej

  Znak: IRG.6733.13.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO - budowa linii gazociągu na działce ewid. nr 75 obręb geodezyjny nr 2 w Sępólnie Krajeńskim Obwieszczenie o wydanej decyzji znak IRG.6220.10.2014 umorzenie stach=ja uzdatniania wody

Znak: IRG.6733.14.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego - Budowa linii gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 63 mm.

Sępólno Krajeńskie 04.07.2014 r. IRG.6733.14.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego - Budowa linii gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 90 mm oraz budowa linii gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 63 mm.

Sępólno Krajeńskie 04.07.2014 r. IRG.6733.13.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego - termomodernizacja bud. użyteczności publicznej

Znak: IRG.6733.10.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 13 czerwca 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie budowa sieci energetycznej w Piasecznie

Znak: IRG.6733.12.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 4 czerwca 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa linii kablowej nn

Znak: IRG.6733.11.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 3 czerwca 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE   BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO ___________________________________________________   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy [...]

Obwieszczenie - budowa linii napowietrznej dz. 124/2 obr. 5 Sępólno Kraj.

Znak: IRG.6733.9.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 23 maja 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy kompleksie sportowym CSiR w Sępolnie Krajeńskim

  Sępólno Krajeńskie 30.04.2014 r. IRG.6733.10.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego - Skablowanie odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV dz. nr 124/2 położonej w obrębie geodezyjny nr 5 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 24.04.2014 r. IRG.6733.9.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego             Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu [...]

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o numerach ewid. 247/3, 164/16, 164/7 i 85 obręb geodezyjny Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie

      Znak: IRG.6733.6.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewid. 247/3, 164/16 i 164/7 obręb geodezyjny Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie,

  Znak: IRG.6733.7.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej ul. Chopina - Targowa

    Znak: IRG.6733.8.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Chopina i Targowa w Sępólnie kraj.

Sępólno Krajeńskie 31.03.2014 r. IRG.6733.8.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji kanalizacja Sikorz

    Znak: IRG.6733.4.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 28 marca 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

obwieszczenie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Piaseczno

  Sępólno Krajeńskie 28.03.2014 r. IRG.6733.7.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci gazowej

  Sępólno Krajeńskie 28.03.2014 r. IRG.6733.6.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie oświetlenia ulicznego na ulicach Niechorskiej i Rzecznej w Sępólnie Krajeńskim

Sępólno Krajeńskie 19.03.2014 r. IRG.6733.5.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji budowa gazociągu ul. Targowa

Znak: IRG.6733.3.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 12 marca 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie 20.02.2014 r. IRG.6733.4.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn. w drodze gminnej

Znak: IRG.6733.2.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 20 lutego 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi – ulicy Składowej

Znak: IRG.6733.1.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 20 lutego 2014 r.    Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie - Gazociąg Niechorska - Rzeczna

                                            [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

OGŁOSZENIE   BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim oraz [...]

Obwieszczenie budowa gazociągu na ulicy Targowej

  Sępólno Krajeńskie 30.01.2014 r. IRG.6733.3.2014 Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego               Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie Budowa linii kablowej nn.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi – ulicy Składowej

                                          &n [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. kompleksowej przebudowy drogi

                                         &nbs [...]

Budowa schroniska inf. o wydanej decyzji

    Znak: IRG.6733.13.2013.2014     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 8 stycznia 2014 r.    Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

metryczka