Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

Uchwała nr XI/72/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 sierpnia 2007

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2007 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz CyganekUzasadnienie do UCHWAŁY NR XI /72/07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 2007 r.Podjęcie uchwały jest niezbędne celem realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej z dnia 16 sierpnia 2007 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

I.F.

BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. (450kB)

metryczka


Wytworzył: Marek Chart (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2007, 12:42:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2390