Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym04.05.2023

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

04.05.2023

Informujemy, że do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu, złożonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz.  571) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Gminny Dzień Strażaka, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.
Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.
Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19a ust. 3-5) oferta klubu została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie do dnia 3 maja 2023 r.  nikt nie wniósł uwag dotyczących powyższej oferty.
 
 
 
                                                         Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
 
                                                               Waldemar Stupałkowski
 
 
 
Załączniki:
  1. Zarządzenie (657kB) pdf
  2. Informacja w sprawie braku uwag (468kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: B.Kozłowska (4 maja 2023)
Opublikował: Sylwia Karbowiak (4 maja 2023, 14:27:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78