Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów do „Nagrody Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.09.05.2023

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów do „Nagrody Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.

09.05.2023

Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie została ustanowiona uchwałą Nr XXI/197/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwa „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”. Nagrodę stanowi łącznie statuetka Świętego Wawrzyńca oraz dyplom.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za podejmowane starania i działania oraz osiągnięcia mające szczególne znaczenie dla rozwoju, promocji, dobra Gminy Sępólno Krajeńskie.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody posiadają:
1)    grupa co najmniej 10 radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
2)    grupa co najmniej 3 stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie;   
3)    grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie ujętych w stałym rejestrze wyborców tejże Gminy. 

Każdy z wyżej wymienionych wnioskodawców może zgłosić w danym roku tylko 1 kandydata do nagrody. Zgłoszenia kandydata dokonuje się wyłącznie na druku określonym Zarządzeniem Nr OR. 0050.1.43.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 maja 2023 r.  w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów  w 2023 r. do nagrody honorowej pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.  wzór wniosku do pobrania (26kB) word Wyboru laureata nagrody dokonuje Burmistrz Sępólna Krajeńskiego po zasięgnięciu opinii Radnych  Rady Miejskiej w Sępólnie  Krajeńskim.

Przyznana nagroda wręczona będzie przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim podczas uroczystej sesji, planowanej 10 sierpnia br.

W związku z przedstawionymi powyżej informacjami zwracam się o rozważenie kandydatur oraz składanie stosownych wniosków w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie lub przy pomocy operatora pocztowego - w terminie od dnia 9 maja do 31 maja 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) - decyduje data wpływu wniosku.  


        Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
          Waldemar Stupałkowski


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego (9 maja 2023)
Opublikował: Michał Otlewski (9 maja 2023, 10:14:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96