Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571)23.05.2023

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

23.05.2023

Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy Sami” złożyło w dniu 23 maja 2023 r. uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. Szkolny Turniej w Bule  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej w dalszej części ustawą.
Uznając celowość realizacji ww. zadania zamieszcza się uproszczoną ofertę, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie internetowej www.gmina-sepolno.pl.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 maja 2023 r. w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w Referacie Spraw Obywatelskich lub drogą elektroniczną na adres: so@gmina-sepolno.pl, na załączonym formularzu uwag (skan z podpisem).
 
 
                                                                             Burmistrz
                                                                 Waldemar Stupałkowski
 
Załączniki:
 
1. Ogłoszenie (514kB) pdf
2. Uproszczona oferta (2876kB) pdf
3. Formularz uwag (14kB) word
4. Obowiązek Informacyjny (96kB) pdf


metryczka


Wytworzył: B.Kozłowska (23 maja 2023)
Opublikował: Sylwia Karbowiak (23 maja 2023, 15:26:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78