Program ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXV/224/04
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2004

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić „Program Ochrony Środowiska” z „Planem Gospodarki Odpadami” dla Gminy Sępólno Krajeńskie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz


Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/224/04 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska” z „Planem Gospodarki Odpadami” dla Gminy Sępólno Krajeńskie.


Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa i przepisami poszczególnych ustaw „Program Ochrony Środowiska” oraz „Plan Gospodarki Odpadami” muszą być opracowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami będą podstawą do przyszłych działań podejmowanych przez Burmistrza Sępólna Kraj. w zakresie polityki ekologicznej gminy oraz tworzenia innych programów z dziedziny ekologii i ochrony środowiska.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/04 z dnia 25 listopada 2004 r. BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie Program Ochrony Środowiska (322kB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/224/04 z dnia 25 listopada 2004 r.BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie Plan gospodarki odpadami (1236kB)metryczka


Wytworzył: Marcin Jarski (12 grudnia 2004)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2007, 08:56:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2797