Wieloletni Program Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągów w Gminie Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XII/104/2003
Rady Miejskiej
z dnia 29 sierpnia 2003
w sprawie:przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągów w Gminie Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIII/341/01 z dnia 20 czerwca 2001 roku Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie”


Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim
uchwala co następuje:

§1

Przyjąć do realizacji Wieloletni Program Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągów w Gminie Sępólno Krajeńskie.

§ 2

Wieloletni Program Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągów w Gminie Sępólno Krajeńskie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. załacznik do uchwały (43kB)


BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie załacznik do uchwały (43kB)

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (29 sierpnia 2003)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2007, 07:50:22)

Ostatnia zmiana: Administrator (20 listopada 2007, 10:45:32)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3271