Plan Odnowy Miejscowości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007-2015

Uchwała nr XIX/143/08
RADY MIEJSKIEj W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 kwietnia 2008

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XIX/143/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 10 kwietnia 2008 BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  pobierz >> (815kB)

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Administrator (10 kwietnia 2008)
Opublikował: Administrator (28 lipca 2008, 12:45:39)

Ostatnia zmiana: Administrator (28 lipca 2008, 12:46:57)
Zmieniono: zmieniono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2775