Obwieszczenie ciepłociąg

Irg.7331/15/04                                                                   Sępólno Kraj.,2004-06-29

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  29 czerwca 2004 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie  Kraj. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  :
"budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na działkach ; 607, 668, 67/19, 67/13, 67/21, 28/1, 560/4, 29/3, 67/14, 67/29, 70/8, 15/3, 44/19, 44/18, 31, 560/7, 30/4, 27/2, 27/1, 14/10, 17/1, 17/2, 109/2, 109/3, 100/5, 62, 124/3, 110, 107, 108/2, 60, 71, 61/4, 104, 100/6, 109/1, 128/11, 128/7, 95, 94,  położonych w Sępólno Kraj.  oraz 155/3, 155/4, 158/4, 160/5, 156/3, 157/3 , 155/5 położonych w Sikorzu „


 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 


Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego, Ochrony
Środowiska,  Turystyki i Rekreacji
inż. Bożena Mikicka
        

 

Otrzymują:
1. Internet
2. tablica ogłoszeń
3. właściciele wg. listy
4. a/a

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (1 lipca 2004)
Opublikował: Ula Lange (1 lipca 2004, 08:02:05)

Ostatnia zmiana: Ula Lange (18 marca 2005, 10:36:50)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1846