2008

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2008

Wykaz gruntów do dzierżawy

      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości [...]

Przetarg sprzedaż działki w Zbożu

                                         &nbs [...]

przetarg sprzedaż działki w Wałdowie

                                         &nbs [...]

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości   Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie,  położonych na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie przeznaczonych do [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [...]

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego na cmentarzu komunalnym

71441/2/2008 DYREKTOR ZAKŁADU TRANSPORTU I UŁUG W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMOGŁASZA   przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usługami cmentarnymi (zakład pogrzebowy, [...]

ogłoszenie

Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) [...]

rokowania - działki przy ulicy Chopina

Ogłoszenie o rokowaniach   Na podstawie § 25 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207, poz. [...]

wykaz nieruchomości

                                         &nbs [...]

II przetarg dz.przy ul. Chopina

       O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna [...]

wykaz lokali

Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze [...]

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

71441/1/2008 DYREKTOR ZAKŁADU TRANSPORTU I USŁUG W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMOGŁASZA   Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalnośćhandlową. Formularz ofertowy oraz wszelkie informacje dotyczące [...]

wykaz lokali na rzecz najemców

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek przy ulicy Chopina

O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza publiczny przetarg [...]

Przetarg na wynajem lokalu z przeznaczeniem na aptekę w Wałdowie

71441/1/08 DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SZTUKI OGŁASZA Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki w rozumieniu ustawy farmaceutycznej.Formularz ofertowy oraz wszystkie informacje dotyczące lokalu [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

sprzedaż działki przy ulicy 27 Stycznia

Gkr. 72241-3/07            O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 [...]

sprzedaż działki w Wiśniewie

     GK. 72241-3/07 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

sprzedaż działki przy ulicy Ogrodowej

                                         &nbs [...]

sprzedaż działek przy ulicy Baczyńskiego

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn.zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny [...]

II przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Koronowskiej

                                         &nbs [...]

II przetarg na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Hallera 7

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz  §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia [...]

metryczka