Sprawozdania roczne, półroczne

Sprawozdania roczne, półroczne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.20.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2022r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2022r. [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.78.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.78.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2022r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2022r. [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.23.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2021r

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2021r. [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Kraj. jest organem założycielskim, za I półrocze 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.57.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2021r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2021r. [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.23.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2020r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2020r. [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Kraj. jest organem założycielskim, za I półrocze 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.68.2020 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 lipca 2020 r.  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2020r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2020r. [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.28.2020 BURMISTRZA SĘPOLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2019r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2019r. [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Kraj. jest organem założycielskim, za I półrocze 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.78.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2019r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2019r. [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2018r. korekta nr 2

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2018r. korekta nr 2 [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2018r. korekta nr 1

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2018r. korekta nr 1 [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.33.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 7 marca 2019 r.w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wrazz informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rokUchwała Nr [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2018r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2018r.  [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Kraj. jest organem założycielskim, za I półrocze 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2018BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się WPF Gminy Sępólno Krajeńskie oraz [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2018r. korekta

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2018r. korekta [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2018

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2018 [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2017r. korekta

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2017r. korekta [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.26.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2017r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2017  [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Kraj. jest organem założycielskim, za I półrocze 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.52.2017 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się WPF Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2017

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2017 [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.19.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia 28 lutego 2017 r.     w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie [...]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2016 rok

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2016 rok [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Kraj. jest organem założycielskim, za I półrocze 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.42.2016 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacjiZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.42.2016 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.22.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia 16 marca 2016 r.     w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie [...]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2015 rok

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2015 rok [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Kraj. jest organem założycielskim, za I półrocze 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.76.2015 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2015

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2015 [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.25.2015 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 [...]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2014 rok

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2014 rok [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Kraj. jest organem założycielskim, za I półrocze 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.78.2014 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2014

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2014 -  korekta [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.30.2014 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 [...]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2013 rok

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2013 rok [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Kraj. jest organem założycielskim, za I półrocze 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2013 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2013

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2013 [...]

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.26.2013 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 [...]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2012

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2012Sprawozdanie NDS o nadwyżce/ deficycie za 2012 rok [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Kraj. jest organem założycielskim, za I półrocze 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.59.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2012

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2012pobierz [...]

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.19.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 [...]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2011

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2011Sprawozdanie NDS o nadwyżce/ deficycie za 2011 rok [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Kraj. jest organem założycielskim, za I półrocze 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.60.2011 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Kraj., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy [...]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2011

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2011pobierz [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0050.1.29.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 [...]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Sprawozdanie NDS o nadwyżce/ deficycie za 2010 rok [...]

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0151-41/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2010 r.pobierz   Zarzadzenie Nr Or. [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2009 rok

Zarządzenie Nr Or. 0151-8/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2009 rokPobierz:    Zarządzenie Nr Or. 0151-8 [...]

Zarządzenie Nr Or.0151-53/09 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2009 r.

Zarządzenie Nr Or.0151-53/09 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2009 r. pobierz   Zarządzenie Nr Or. [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 rok

Zarządzenie Nr Or.0151-7/09 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Kraj. za 2008 rok pobierz   Zarządzenie Nr . pdf (632kB)pobierz   [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151-39/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2008 roku

Zarządzenie Nr Or. 0151-39/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2008 roku pobierz   Zarządzenie Nr Or. [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0151- 9/2008Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia  7 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2007 rok.  [...]

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2007 roku

Zarządzenie Nr Or.0151- 32 /07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2007 roku. Na podstawie art.30 ust.2 [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2006 rok

Opublikowano:Kujaw.07.56.916 Zarządzenie Nr Or.0151- 14/2007Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia  5 marca 2007 roku   w sprawie: sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2006 rok.  [...]

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2006 roku

Zarządzenie Nr Or.0151-24/2006Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2006 roku. Na podstawie art.30 ust.2 [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2005 rok

Zarządzenie Nr Or.0151- 7/2006 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2005rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2005 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2005 rok [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2004 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2004 rok [...]

metryczka