Bilanse

Bilanse

Informacja dodatkowa do bilansu łącznego za 2022

Informacja dodatkowa do bilansu łącznego za 2022 [...]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączny) za 2022 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączny) za 2022 rok [...]

Rachunek zysków i strat (łączny) za 2022 rok

Rachunek zysków i strat (łączny) za 2022 rok [...]

Bilans jst (łączny) za 2022 rok

Bilans jst (łączny) za 2022 rok [...]

Bilans z wykonania budżetu jst za 2022 rok

Bilans z wykonania budżetu jst za 2022 rok [...]

Skonsolidowany bilans jst - Gmina Sępólno Krajeńskie za 2021 r.

Skonsolidowany bilans jst - Gmina Sępólno Krajeńskie za 2021 r. [...]

Informacja dodatkowa do bilansu łącznego za 2021

Informacja dodatkowa do bilansu łącznego za 2021 [...]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączny) za 2021rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączny) za 2021 rok [...]

Rachunek zysków i strat (łączny) za 2021 rok

Rachunek zysków i strat (łączny) za 2021 rok [...]

Bilans jst (łączny) za 2021 rok

Bilans jst (łączny) za 2021 rok [...]

Bilans z wykonania budżetu jst za 2021 rok

Bilans z wykonania budżetu jst za 2021 rok [...]

Skonsolidowany bilans jst - Gmina Sępólno Krajeńskie - 2020 rok

Skonsolidowany bilans jst - Gmina Sępólno Krajeńskie - 2020r. [...]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączny) za 2020 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączny) za 2020 rok [...]

Rachunek zysków i strat (łączny) za 2020 rok

Rachunek zysków i strat (łączny) za 2020 rok [...]

Bilans jst (łączny) za 2020 rok

Bilans jst (łączny) za 2020 rok [...]

Bilans z wykonania budżetu jst za 2020 rok

Bilans z wykonania budżetu jst za 2020 rok [...]

Skonsolidowany bilans jst - Gmina Sępólno Krajeńskie

Skonsolidowany bilans jst - Gmina Sępólno Krajeńskie [...]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączny) za 2019 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączny) za 2019 rok [...]

Rachunek zysków i strat (łączny) za 2019 rok

Rachunek zysków i strat (łączny) za 2019 rok [...]

Bilans jst (łączny) za 2019 rok

Bilans jst (łączny) za 2019 rok [...]

Bilans z wykonania budżetu jst za 2019 rok

Bilans z wykonania budżetu jst za 2019 rok [...]

metryczka