Zakres działania

Zgodnie z umową spółki oraz wpisem do rejestru sądowego przedmiotem działalności Spółki jest:

 

 • produkcja drewnianych elementów konstrukcyjnych i wyrobów stolarki budowlanej,
 • produkcja opakowań drewnianych,
 • produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep,
 • produkcja mebli,
 • wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody,
 • pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody,
 • roboty ogólnobudowlane związane z wznoszeniem budynków i budowli, oraz obiektów inżynierii lądowej,
 • roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych,
 • roboty związane z zakładaniem instalacji elektrycznych i osprzętu elektrycznego,
 • roboty izolacyjne,
 • roboty instalacyjne gazowe, wodno - kanalizacyjne, wentylacyjne i grzewcze,
 • roboty związane ze stawianiem płotów i ogrodzeń, oraz związane z zakładaniem instalacji oświetleniowych i sygnalizacyjnych na drogach,
 • roboty tynkarskie,
 • zakładanie stolarki budowlanej,
 • wykładanie podłóg i ścian,
 • roboty malarski i szklarskie,
 • czyszczenie budynków, zakładanie ornamentów i budowlane prace wykończeniowe,
 • wynajem sprzetu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
 • naprawa i obsługa pojazdów mechanicznych,
 • handel hurtowy paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, oraz produktami pokrewnymi,
 • handel hurtowy drewnem, materiałami budowlanymi i wyposażeniem sanitarnym,
 • handel hurtowy artykułami metalowymi, oraz wyposażeniem hudraulicznym i grzejnym,
 • handel detaliczny artykułami użytku domowego, metalowymi, wyposarzeniem grzejnym, hydraulicznym, wodnokanalizacyjnym, oraz sprzętem oświetleniowym, meblami i wyrobami z drewna prowadzony w niewyspecjalizowanych sklepach,
 • handel detaliczny paliwami ciekłymi, gazowymi, oraz drewnem i materiałami budowlanymi prowadzony poza siecią sklepową,
 • towarowy transport drogowy,
 • zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezposredniej płatności lub kontraktu,
 • usługi w zakresie badania i przeglądów technicznych pojazdów mechanicznych,
 • odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne - zgodnie z EKD,
 • usługi wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej.
 • metryczka


  Wytworzył: Tadych Iwona (29 czerwca 2003)
  Opublikował: Iwona Tadych (24 lipca 2003, 16:25:27)

  Ostatnia zmiana: brak zmian
  Liczba odsłon: 6328