Struktura

1.  Zgodnie ze schematem organizacyjnym zakładu w strukturze organizacyjnej występuje:

   A) dyrektor zakładu.

2.   Piony organizacyjne zakładu:

   A) pion dyrektora obejmuje następujące komórki organizacyjne:

   -  administracja,

   -  diagnostyka,

   -  wodociągi,

   -  składowisko śmieci,

   -  ciepłownia,

   -  oczyszczalnia.

metryczka


Wytworzył: Tadych Iwona (29 czerwca 2003)
Opublikował: Iwona Tadych (23 lipca 2003, 22:01:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5953