2012

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2012

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.118.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za urządzenia infrastruktury technicznej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.118.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za urządzenia infrastruktury technicznej stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.117.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia funkcji doradcy metodycznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.117.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia funkcji doradcy metodycznegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.116.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia funkcji doradcy metodycznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.116.2012  BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia funkcji doradcy metodycznego pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.112.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.112.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.115.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozycji bilansowych oraz powołania komisji weryfikacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.115.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozycji bilansowych oraz powołania komisji weryfikacyjnejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.113.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2013 rok"

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.113.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2013 rok"pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.114.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.114.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.111.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.111.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: nauki, edukacji, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.110.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.110.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.108.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.108.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalnepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.109.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2012 rok"

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.109.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2012 rok"pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.107.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.107.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.106.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.106.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: upowszechniania kultury [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.105.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.105.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.104.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie procedury przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.104.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie procedury przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.103.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.103.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.102.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.102.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.101.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.101.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.100.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.100.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO  z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.99.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.99.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: upowszechniania sportu, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.98.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: na realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.98.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: na realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: upowszechnienia kultury fizycznej w 2012 roku pod [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.97.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie opracowania "Planu obrony cywilnej Gminy Sępólno Krajeńskie"

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.97.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie opracowania "Planu obrony cywilnej Gminy Sępólno Krajeńskie"pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.96.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.96.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Sępólno Krajeńskiepobier [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.95.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.95.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.94.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.94.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalnepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.93.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.93.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz *Uchwała Nr [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.92.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.92.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej w 2012 roku pod nazwą Rozgrywki [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.89.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.89.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.91.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.91.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.90.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.90.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 października 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 października 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.87.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.87.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO  z dnia 9 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.86.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.86.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO  z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.85.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.85.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 września 2012 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 września 2012 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2013 rok pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.83.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.83.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 września 2012 r. w  sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalnepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.82.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 września 2012 roku udziału sił i środków z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.82.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 września 2012 roku w sprawie udziału sił i środków z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym połączonym z regionalnym [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.81.2012 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY - BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 września 2012 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.81.2012 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY - BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 września 2012 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego [...]

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.80.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr Or.0152-21/10 z dnia 21 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.80.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr Or.0152-21/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. dot. uregulowania zasad potwierdzenia podpisem przez pracowników [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.79.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia realizacji umowy na zadanie publiczne Gminy Sępólno Krajeńskie z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.79.2012BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia realizacji umowy na zadanie publiczne Gminy Sępólno Krajeńskie z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.77.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.77.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu - Centrum Sportu i Rekreacji w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.78.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.78.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2012 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.76.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli w zakresie rozliczenia dotacji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.76.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli w zakresie rozliczenia dotacji udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych oraz w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.75.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.75.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.74.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.74.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2012 w zakresie: pomocy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.73.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacja zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.73.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.72.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.72.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.71.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.71.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.70.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany ogłoszonego otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.70.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: pomocy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.69.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.69.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.67.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.67.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.66.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.66.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.65.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.65.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.64.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.64.2012BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.63.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.63.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.62.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.62.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.60.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.60.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.59.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.59.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.58.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.58.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.57.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.57.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.56.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.56.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.52.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 04 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.52.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 04 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie o udzielenie zamówienia publicznego [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 05.07.2012 r. przetargu ofertowego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 05.07.2012 r. przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowościpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.49.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.49.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.46.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy - Animator sportu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.46.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy - Animator sportu na obiekcie "Moje Boisko ORLIK [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.40.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.40.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.39.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.39.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.38.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.38.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.37.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.37.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.36.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.36.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.32.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.32.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.28.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.28.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.30.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.29.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.29.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Or. 0050.1.29.2012BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.27.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Skarpa na kadencję 2011-2014

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.27.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO  z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Skarpa na kadencję 2011-2014pobie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.26.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.26.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO  z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Zalesie na kadencję 2011-2014pobi [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.25.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.25.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.24.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia edukacyjne

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.24.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia edukacyjne dla dzieci i uczniów placówek oświatowych [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.23.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru umowy oraz kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.23.2012BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO  z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru umowy oraz kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego objętego kształceniem specjalnym oraz jego [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.20.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.20.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.19.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.19.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.17.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2012 form doskonalenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.17.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2012 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.16.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.16.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2012 w zakresie: upowszechniania [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.15.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.15.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.14.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.14.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO  z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.12.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.12.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.11.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.11.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO  z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2012 w zakresie: Nauki, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.10.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.10.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursów ofert na realizację [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.9.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.9.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.8.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.8.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert  na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2012 w zakresie upowszechniania [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.5.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia realizacji umów na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Kraj.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.5.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia realizacji umów na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Kraj. z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.4.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.4.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2012 w zakresie: nauki, edukacji, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.3.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.3.2012 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Animator sportu na obiekcie "Moje Boisko ORLIK [...]

metryczka